Vittne avfärdar Madsens förklaring om dödsorsak

Rättegången mot Peter Madsen är inne på sin åttonde dag i tingsrätten i Köpenhamn. Bild: Lehtikuva/Martin Sylvest

Den åttonde dagen i rättegången mot mordmisstänkte Peter Madsen präglas av flera tekniska utlåtanden. Ett vittne avfärdar Madsens förklaring till hur journalisten Kim Wall dött på ubåten.

Tisdagen inleds med utfrågning av en dansk örlogskapten med stor kunskap om ubåtar och som har skrivit en rapport som sår tvivel kring Peter Madsens förklaring.

Hon har undersökt ubåten vid flera tillfällen, bland annat tillsammans med polisens tekniker. Vid det första tillfället hade Madsen uppgivit som förklaring att journalisten Kim Wall dött efter att ha fått en tung lucka i huvudet, men den förklaringen omkullkastades när man inte hittade skador på kraniet.

Vittnet har bedömt Peter Madsens senare förklaring om att Kim Wall dött av kolmonoxidförgiftning. Hon förklarar att man utifrån Madsens förklaring borde ha hittat vissa partiklar i luften, även om det rör sig om små koncentrationer.

– Men vi kunde inte hitta detta, säger vittnet.

Att luften i ubåten undersökts relativt lång tid efter att ubåten lyfts upp från havet ska inte ha någon betydelse, enligt vittnet. För att mäta luften har man använt olika typer av instrument, som också ska ge utslag på mycket små mängder.

Sänktes avsiktligt

Vittnet säger att hon tidigt misstänkte att ubåten sänktes avsiktligt och informerade polisen om det. Hon var även med vid bärgningen av ubåten och uppmanade dykare att dokumentera den på havsbotten.

– En ubåt sjunker inte bara så där, säger hon.

Frågan om undertryck och kolmonoxidförgiftning som en möjlig orsak till att Kim Wall dog, vilket är Peter Madsens förklaring, har fått stort utrymme under tidigare rättegångsdagar i Köpenhamns byrett (tingsrätt).

Tidigare kollegor och volontärer, som Madsen arbetat med, har fått frågor om huruvida det är möjligt att ett undertryck kan ha uppstått i ubåten och lett till att luckorna inte kunde öppnas.

Förra veckan visades en teknisk skiss, som Madsen själv ritat, på skärmarna medan han utvecklade sin förklaring. Det handlade om undertryck och vad som kan hända när det uppstår. Ventilers funktioner ingår i den tekniska förklaringen och en i sammanhanget viktig ventil saknades på grund av en ombyggnation, enligt Madsen.

– Det har en väsentlig betydelse för den här olyckans förlopp, sade Peter Madsen.

Han sade återigen att Kim Wall kan ha dött av en kolmonoxidförgiftning.

Delar ger mening

Ett vittne har sagt att delar av Madsens förklaring ger mening, men att förklaringen i sin helhet inte gör det.

Åklagaren frågade vittnet om det är möjligt att komma in i ubåten utifrån om det skapats ett sådant undertryck i ubåten. Nej, förklarade vittnet och hänvisade till att det saknades en ventil utanför.

En äldre man, som arbetat på ubåten under många år, har också fått frågor om det är möjligt att öppna luckorna utifrån om undertryck skapas. Även det vittnet svarade nej, och specialåklagaren påminde rätten om att detta var det fjärde vittnet som sagt samma sak – något som inte stärker Madsens förklaring om händelseförloppet.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03