Vitkindade gäss orsakar gråa hår för odlarna

Bild: Lehtikuva/Ritva Siltalahti

Vid sidan av kajan orsakar även de vitkindade gässen stora problem för jordbruket.

Kärnan i problemet är att gässens flyttvanor har ändrats. Fågeln som kommer från området kring Barents hav övervintrar vid Nordsjön.

– Fenomenet där vitkindade gäss vilar och äter vid odlingsmarkerna i östra och sydöstra Finland under vårens och höstens flyttresor har börjat först på 2000-talet. Tidigare har fåglarna inte haft som vana att stanna under sin flyttresa. Nu ser det ut som att det har blivit ett bestående fenomen, säger lagstiftningsråd Heikki Korpelainen vid Miljöministeriet.

Vitkindade gäss orsakar enligt Korpelainen lika stora skador som kajan om man jämför ersättningsansökningarna. Dessa två fågelarter står märkbart ut ur mängden.

Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK uppger att den vitkindade gåsen är ett växande problem och orsakar finansiella förluster för bland annat jordbrukare.

– Situationen är svår och orsakar ilska och besvikelse inom jordbruket, säger MTK:s jurist Anna-Rosa Asikainen.

Finland kan inte själv bestämma om att slopa fridlysningen av den vitkindade gåsen, eftersom EU:s fågeldirektiv inte accepterar att medlemsländerna beslutar om det på nationell nivå. Beslutet borde i stället fattas på EU-nivå. MTK har tagit upp saken i Bryssel.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning