Vita läsare behöver se sig själva som problemet i berättelser om icke-vita människor

Maimouna Jagne-Soreau kom från Sorbonne till Helsingfors universitet som Erasmusstudent 2011. Nu disputerar hon i nordisk litteratur med avhandlingen "Postinvandringslitteratur i Norden. Den litterära gestaltningen av icke-vita födda och uppvuxna i Norden". Bild: Niklas Tallqvist

– Medan man lever mitt i något ser man inte hur fånig man är i det man kritiseras för, säger litteraturvetaren Maïmouna Jagne-Soreau. Hon tror att det går att lära sig läsa på ett icke-rasifierande sätt, men att det kan ta tid – precis som det ofta är lättare för eftervärlden att upptäcka satiren i gamla texter.

I slutet av sina magisterstudier i Helsingfors gick Maïmouna Jagne-Soreau en kurs där deltagarna skulle skriva kritik, debatt, essäer. En uppgift var att skriva om den danska poeten Yahya Hassans dikt...