Vit skam i Washington

Jag kunde inte undvika att undra om de två ungdomarna noterat mig, och ifall de gjorde det, var det med likgiltighet eller såg de mig som en representant för den rasen som behandlade deras förfäder som djur och som förtryckte dem i hundratals år, skriver Juri von Bonsdorff.

Jag minns väl första gången jag på riktigt upplevde känslan av att som vit man vara i minoritet. Det hände för nästan tjugo år sedan i Zambia där min bror och jag hade gått på fotbollsmatch. Matchen...