Vit, afroamerikan eller något annat?

Strukturell rasism är ju en direkt översättning av "structural racism" eller "institutional racism".

Strukturell rasism. Uttrycket är ju en direkt översättning av "structural racism" eller "institutional racism" som används av amerikanerna själva. Som ett exempel på detta kom jag att tänka på The New York Times förfrågning om varför jag av avslutat min prenumeration. Bland många andra saker ville tidningen veta om jag var vit, afroamerikan och en massa andra uppräknade "raser".

Jag hade inte väntat mig detta av just den tidningen, men den såg ingenting onormalt med frågan. Jag svarade att nazisterna i det "tredje riket" inte bara ville veta om man var jude utan utredde till och med hur många procent jude man var, alltså "brott" som en människas förfäder begått.

Lennart Helling, Reso

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning