"Visst ser man slagsmål på sociala medier"

Tänker två gånger. Elisa Talarmo, Elsi Etelävuori och Ella Rinnemaa använder sociala medier flitigt, men aktar sig för att dela alltför personligt material. Bild: Niklas Tallqvist

Visst händer det att filmade slagsmål flimrar förbi på sociala medier, säger gymnasisterna Elisa Talarmo, Elsi Etelävuori och Ella Rinnemaa i Helsingfors. – Det är inte på något sätt undangömt, jag tror nog att det finns mycket sådant material i omlopp, säger Rinnemaa.

Själva använder de Facebook, Instagram, Snapchat och Whatsapp, men tänker två gånger innan de delar något.

– Jag lägger nog inte ut någonting väldigt personligt på sociala medier, säger Etelävuori.

Vad man lägger ut och delar beror förstås mycket på forumet.

– Det beror på kanalen. Om jag delar någonting med mina närmaste kompisar på Snapchat så kan jag vara mer personlig, medan Instagram inte är rätt kanal för någonting särskilt personligt, säger Rinnemaa.

Etelävuori brukar fråga lov innan hon delar en bild på någon kompis. Rinnemaa delar ibland bilder från någon rolig händelse eller ett evenemang. Alla tre är ändå mycket medvetna om att det man en gång delat kan leva vidare på ett sätt man inte avsett.

– I en grupp på 20 personer skulle jag nog inte dela någonting känsligt, säger Rinnemaa.

Talarmo, Etelävuori och Rinnemaa går i gymnasiet Ressun lukio i Helsingfors, och säger att där inte förekommer mobbning. Nätmobbning har de följaktligen inte så noga koll på.

– Men nätmobbningen sker nog mellan folk som känner varandra, de som inte är inblandade kanske inte så lätt får syn på den, säger Talarmo.

Däremot vet Talarmo, Etelävuori och Rinnemaa om fall där lärare filmats och filmen tagits ur sitt sammanhang och delats, ett slags svartmålning säger de.

– Det är lite att missbruka sin yttrandefrihet, säger Etelävuori.

Slagsmålsklippen som flimrar förbi i flödet verkar vara mer show än mobbning, bedömer Etelävuori. Båda parter delaktiga och publik omkring.

– Det känns obehagligt . Men det är lätt att bara ignorera fast man borde reagera förstås. Samtidigt är det bra att förhålla sig lite kritiskt då man inte vet sammanhanget.

Alla är inte heller lika hänsynsfulla som Talarmo, Etelävuori och Rinnemaa.

– Ibland ser man till exempel att någon tagit foton på kompisar som slocknat och delat dem. Det behöver ju inte vara så kul heller, säger Talarmo.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03