Visst påverkar människan klimatet

Klimatskeptikerna har länge lyckats skapa förvirring i samhällsdebatten och bromsat beslut om en ambitiös klimatpolitik.

Klimatforskningen hör lyckligtvis till de största forskningsområdena i världen i dag. De rapporter som den internationella klimatpanelen IPCC sammanställer bygger på tusentals och åter tusentals undersökningar som gjorts inom det vetenskapliga samfundet där man ständigt utmanar och ifrågasätter sina egna och kollegernas metoder och slutsatser.

En person som vill utmana den vetenskapligt synnerligen väl förankrade synen att människan i allra högsta grad påverkar klimatet bland annat genom att öka koldioxidhalten i atmosfären har en gigantisk bevisbörda. Kaj Granlund (HBL Debatt 9.8) har dessvärre ingenting nytt och intressant att komma med. De lösryckta argumenten är pseudovetenskapliga hopkok av klimatskeptikerkretsar.

Några axplock: Bara en person som inte har läst IPCC:s syntesrapporter kan på allvar påstå att teorin om koldioxidens inverkan på klimatet skulle bygga på några få uppsatser eller en enda undersökning (Cook). IPCC grundades 1988. Vad en enskild forskare gjorde på 1940-talet har ingen relevans för bedömningen av IPCC:s trovärdighet. IPCC sysslar inte med justering av resultat från värmemätningar. Men alla de forskningsgrupper som analyserar ny och gammal värmestatistik gör justeringar för att beakta felkällor som bland annat beror på mätutrustning. De här justeringarna redovisas öppet och granskas av andra forskare. Ingenting konstigt med det!

Enligt Granlund skulle man kunna förklara hela klimatsystemet med några enstaka ekvationer (Henrys lag, Beer-Lamberts lag). Hur kan det ha undgått honom att forskare världen över i många decennier har svettats med att bygga upp modeller som beaktar alla de mekanismer som påverkar klimatet? Klimatmodellerna hör till de mest avancerade dataprogrammen i världen och sysselsätter de mest kraftfulla datorerna mänskligheten har till sitt förfogande.

Spekulationer om vad som händer om koldioxidhalten går under 180 ppm är fullständigt irrelevanta i dagens läge när mängden koldioxid överskrider 400 ppm och närmar sig nivåer där klimatförändringen kan skena i väg på grund av återkopplingseffekter som till exempel utsläpp av metan från permafrostområden.

Åsikts- och yttrandefrihet hör till de absolut viktigaste principerna i vårt samhälle. I vårt öppna samhälle måste läsaren och lyssnaren hela tiden idka aktiv källkritik. Klimatskeptikerna har länge lyckats skapa förvirring i samhällsdebatten och bromsat beslut om en ambitiös klimatpolitik, men på sistone har IPCC:s syntesrapporter som baserar sig på vetenskaplig forskning fått den uppmärksamhet de förtjänar.

Bernt Nordman, verksamhetsledare, Natur och miljö rf

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning