"Visst kommer brexit att kosta" – nya ambassadören hoppas på djupt samarbete

"Allt från diplomati på hög nivå till bortsprungna katter" – så beskriver Tom Dodd skämtsamt ambassadörens roll. Mer allvarligt talat innehåller rollen just nu allt från att tala om vad man vill med brexit, till att föra fram Eurofighter då Finland letar efter nya stridsplan. Bild: Niklas Tallqvist

Hur kommer egentligen finländare, britter i Finland, eller européer överlag att märka brexit? Enligt ambassadör Tom Dodd är det förhoppningsvis så att forskning och studentutbyte fortsätter, att Europol inte splittras, att handeln är så fri som möjligt, också på finansmarknaden.

Storbritanniens färska ambassadör i Helsingfors bemöter en genast med några ord på danska. Tom Dodd har delvis danska rötter, men beklagar att han inte talar svenska.

Snabbt på kartan är han i alla fall, och känner till Finland en hel del. Även om Finland kanske inte känns så stressande efter uppdrag i Irak och Afghanistan är det händelserika tider.

Theresa May, som Dodd hänvisar till som "min premiärminister", har stakat ut allt hon vill ha av avtalet efter brexit. EU har gett sitt svar. Eftersom Storbritannien inte är med i den inre marknaden är det ett frihandelsavtal det är fråga om – men med Theresa Mays ord ska det vara ett bredare och djupare sådant än något tidigare frihandelsavtal.

Dodd framhåller att det ändå ska vara uppbyggt av överenskommelser som redan existerar i någon form.

– Vi är inte ut efter några blå skyar, säger Dodd och ger exempel på att det finns lösningar som Schweiz har som kan appliceras.

Storbritannien har velat inkludera finanstjänster i avtalet på grund av finanscentrum i City of London. Dodd varnar för att europeiska städer som Paris och Frankfurt inte kan utgå från att finanssektorn flyttar sina kontor dit.

– De kan lika bra välja New York eller någonting annat. Vi anser att det vore dumt att exkludera finanstjänster. Det blir dyrare i Europa, dyrare för finländska företag att få kapital, priset på era hemförsäkringar går upp, målar han upp och hänvisar till att det fanns finanstjänster inkluderade också i utkastet till TTIP (frihandelsavtalet med USA).

– Som sagt, det finns tidigare existerande modeller för förslagen.

Samarbetet inom den akademiska världen, forskningen och studentutbytet inom Erasmus, är Storbritannien också intresserat av att hålla intakt.

– Det är något jag diskuterar med högskolerektorer här. Vi vill fortsätta samarbeta om forskningsprogrammet, eftersom tredje länder som Israel redan gör det, säger Dodd som ytterligare ett exempel.

Från EU:s sida handlar det om att Storbritannien i så fall också ska betala för det.

"May erkänner konsekvenser"

Visionen som Storbritannien ser framför sig har utmålats som russinplockande, men Dodd säger att Mays tal klargjort att det inte är fråga om det, eftersom hon erkänner den skillnad som kommer att uppstå jämfört med ett EU-medlemskap.

– En viktig sak är att min premiärminister säger att hon noterar att det uppstår konsekvenser. Det blir kostnader för oss på grund av att vi lämnar EU, och faktum är att det blir det för Europa också, säger Dodd.

– Hon var klar i det, att vad vi skapar inte kommer att bli detsamma som förr, att det finns saker vi förlorar när det gäller marknadstillgång. Men britterna har röstat för att få mer när det gäller gränskontroll, kontroll över rörlighet. Det är beslut folket fattat.

Djupt inristat i britternas mentalitet

Theresa May sade också att det handlar om en känsla av att alla inte känt sig delaktiga.

Finns där inte en risk då att missnöjet består, nät det visar sig att brexit inte förändrar allt?

– Vad brexit har fötts fram ur – det kunde man tala om i en evighet, och många historieböcker kommer att skrivas om det. Men klart är att det finns ett antal som känner att de lämnats utanför, och som ser EU som ett abstrakt koncept. De röstade för något de känner bättre till. Ett suveränt parlament och brittiska lagar, säger Dodd.

Han minns ett samtal han fört i Finland om 100-årsminnet efter vårt inbördeskrig, och om hur lärdomen efter det var en konsensuskultur.

– Vi hade ju våra egna inbördeskrig långt tidigare, på 1600-talet. Det arv som vi har efter dem är särskilt parlamentets ställning och rättssystemet, och de är koncept som är väldigt djupt inristade i britternas mentalitet, förklarar Dodd.

Ett ömsesidigt intresse finns också när det gäller samarbete kring säkerhetsfrågor. Dodd säger att Storbritannien vill fortsätta med väldigt konkreta samarbeten, som att bistå med information till Schengenområdets informationssystem, och hålla kvar sin personal och samarbetet inom Europol.

– Det gäller bara att hitta ett dockningssystem för det. Just nu tvistas det om hur det i så fall ska förvaltas. Vi vill göra det, men det ska också vara juridiskt möjligt.

Stridsplanslobby

Säkerhetsfrågor ligger Dodd nära efter hans tidigare uppdrag, och i Finland följer han på första parkett med Östersjöområdet och EU:s östra gräns. För den brittiska ambassadören, till vars uppdrag hör "allt från hög nivå till bortsprungna katter" som han skämtsamt säger, gäller det också att få in ett ord för Eurofighter, ett av de stridsplan som kandiderar inför Finlands planköp.

– Finland har en väldigt imponerande process. De som är inblandade säger att det är den mest rigorösa process de sett, när det gäller antalet detaljer och specifikationer som efterfrågas, berömmer Dodd.

Han säger också att vi det närmaste året kommer att se exempel på djupare bilateralt samarbete mellan länderna, och stöder också partnerskapet i Nato.

Det fördjupade samarbetet i EU hör visserligen inte direkt till hans bord, säger han, men han vädrar vissa dubier som britterna har.

– Vi har haft lite grubblerier kring det. Vi stöder samarbete rent generellt, men om resultatet är att man duplicerar funktioner som finns inom Nato är det en förlust, också i pengar. Det ska vara något effektivt.

Storbritanniens ambassadör i Finland sedan januari 2018

Vice ambassadör i Kabul, Afghanistan 2009–2010

Vice generalkonsul i Basra, Irak 2004

Arbetade med immigrations- och gränsfrågor inom brittiska inrikesministeriet 2005–2008

Har också arbetat vid brittiska parlamentets forskningsenhet på 1990-talet, inom den utrikes- och säkerhetspolitiska enheten, vid finansinspektionen FCO och med säkerhetsfrågor för den brittiska regeringen.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning