Visst kan du sjunga

Det är förlegat att binärt dela in människor som sångare och icke sångare.

Myten går djupt. Faktum är att många generationer fråntagits livslång glädje på grund av en myt som på ett binärt sätt delat upp människor i två läger. Myten går så här: "Du kan sjunga. Du kan inte sj...