Visst hjälpte svenskarna till under stora ofreden

Bild: Wilfred Hildonen

Det framgår av flera dokument att svenskarna verkligen hjälpte sina österbottniska landsmän i mån av möjlighet.