Visst har krigsbarnen berättat!

Hundratals krigsbarn har berättat om sina erfarenheter i böcker eller i krigsbarnsföreningarnas tidningar

I sin välskrivna recension av Mia Francks roman Bombträdgården (HBL 5.9) skriver Pia Ingström: "I min generation är vi många som är barn till krigsbarn, men vet ganska lite om de där parenteserna i våra föräldrars liv. – Vad gick att begripa, berätta, eller ens komma ihåg efteråt när man igen bytt miljö?" Säkert finns det många som inte minns, eller vill minnas, vad de varit med om.

Men hundratals krigsbarn har berättat om sina erfarenheter i böcker eller i krigsbarnsföreningarnas tidningar. Dessa berättelser kan man bekvämt – och gratis – läsa på den trespråkiga webbutställningen www.sotalapset.fi

Brita Stenius-Aarniala vice ordförande, Helsingin seudun sotalapset ry-Helsingforsnejdens krigsbarn rf

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03