Visst gör det ont när knoppar brister

De stora film- och musikbolagen togs på sängen för många år sedan och blev omsprungna av uppstickare som utmanade den etablerade affärslogiken med ny teknik.

Nu har både taxibranschen och hotellnäringen hamnat i samma situation, och de är eventuellt på väg att begå samma misstag när de kämpar mot det som kallas delningsekonomin.

Tjänsteförmedlare som Uber och Taxify kan ge privatpersoner verktyg för att köra taxi om och när de vill. Via Airbnb kan man som privatperson hyra ut sin tomma lägenhet eller sitt hus. Det betyder inte att man blir rik på verksamheten.

Listan på tjänster kan bli mycket längre, och många andra branscher kommer förr eller senare att utmanas på samma sätt.

Det är inte alltid enbart den nya tekniken som driver utvecklingen. I till exempel Sverige bokas bara 30 procent av taxibilarna via en app. Också i Finland är telefonen det vanligaste sättet att få en taxi. Beteenden förändras långsamt, men förändringen underlättas av ny teknik. Att stoppa den här utvecklingen är egentligen inte möjligt.

Om folk vill hyra ut sina lägenheter eller skjutsa främmande människor mot betalning under någorlunda kontrollerade former så kommer de att göra det. Vad man kan göra är att se till att verksamheten följer lagar och regler. Det behövs någon form av ramverk för att skydda både konsumenterna och tjänsteleverantörerna. I det här fallet måste en taxi ge vissa garantier för både förarnas och fordonens kvalitet och säkerhet.

Dan Kronqvist Reporter

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning