Visst dansar vi på svenska!

Det är gott och väl att Svenska pensionärsförbundet vill vara med om att ordna mommodisco, men till saken hör att det sedan femton år tillbaka redan finns motsvarande danstillställning på svenskt håll.

Reportaget Mommodisco drar fullt hus (HBL 28.3.) ger anledning till en liten randanmärkning. Här konstateras att Svenska pensionärsförbundet för första gången var med som medarrangör för mommodiscot i Vita salen, Vidare: "Erfarenheterna var enbart positiva och verksamhetsledaren Berit Dahlin har redan planer på att ordna motsvarande danstillställning på svenskt håll".

Det är gott och väl att Svenska pensionärsförbundet vill vara med om att ordna mommodisco, men till saken hör att det sedan femton år tillbaka redan finns motsvarande danstillställning på svenskt håll.

Den 17 november 2004 startades seniorernas Danskväll av Svenska pensionärsförbundet och arrangeras i praktiken av Samrådet, gemensamt för de svenska pensionärsföreningarna i Helsingfors. Dans på svenska till levande musik ordnas tre, fyra gånger per termin i AV:s lokaliteter på Annegatan.

Mera dans på svenska är naturligtvis välkommet, som komplement till den femtonåriga danstradition vi som medlemmar i Svenska pensionärsförbundet redan har.

Nästa Danskväll på AV sker nästa vecka. Jussi Lindberg från Showdown står för musiken.

Maj-Britt Paro Samrådets informatör

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning