Viss diskretion ska följas

Åbo Akademi hanterar med största allvar misstankar om plagiat, men kan inte i offentligheten gå in i detaljer.

Den senaste diskussionen om plagiat (HBL 11.11) och processen att utreda misstänkta fall visar hur svår och känslig hela den här frågan är. Vi upprepar det som tidigare sagts, Åbo Akademi ser mycket allvarligt på frågan och är mån om att följa den nationella Forskningsetiska delegationens (TENK) utredningsprocess för anmälda ärenden.

Den nationella modellen bygger bland annat på The European Code of Conduct for Research Integrity. Att modellen är tandlös håller Åbo Akademi inte med om, en fastställd avvikelse leder vid Åbo Akademi till disciplinär utredning vars konsekvenser kan vara uppsägning och straffrättsliga åtgärder. Vid misstanke om fusk i studierna har universitetet möjlighet att varna eller stänga av en studerande (högst ett år). Oförsiktig användning (OA) har tagits in som ett begrepp eftersom studerandena trots allt inte är färdiga forskare. Vetenskapligt skrivande är en färdighet som tränas fram. Läs gärna professor Holger Weiss utmärkta bloggtext om handledarens roll Om att leda seminarier och stöda studenter på blogs.abo.fi.

Universiteten ska vara transparenta, det vill säga beslut ska vara offentligt tillgängliga, men det betyder ändå att man i känsliga frågor följer en viss diskretion. Åbo Akademi hanterar med största allvar misstankar om plagiat, men kan inte i offentligheten gå in i detaljer när det gäller frågor som går på personnivå.

Mikko Hupa rektor, Åbo Akademi

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning