Visionärt fluff om den urbana trafikens framtid

Anne Berner. Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Digitaliseringen kommer att revolutionera stadstrafiken, minska på stadsbornas stress och pigga upp vardagen. Det utlovar Teknologiindustrin r.f. i en vision som överlämnades till trafik- och kommunikationsminister Anne Berner på tisdagen.

Verkställande direktör Helena Soimakallio på Teknologiindustrin var i valet och kvalet. Hon hade svårt att bestämma sig för vad hon skulle kalla den publikation som såg ljuset i Kämps nationalromantiska festsal. Soimakallio tvekade mellan orden vision, deklaration, pamflett och rapport men stannade slutligen för benämningen visionsrapport.

– Vi har valt en fördomsfri, tvärvetenskaplig infallsvinkel. Visionsrapportens resultat bygger på verkstäder med beslutsfattare och sakkunniga men också på enkäter med den stora allmänheten, sade Soimakallio.

Enligt rapportens skribenter vill man inspirera till en värdediskussion som tar fasta på de trafiklösningar som kommer at forma vår vardag om 32 år. Hela 64 procent av dem som har svarat på enkäten tror att robotar kommer att styra personbilarna år 2050. Hisnande 85 procent tror att det finns en tunnel mellan Tallinn och Helsingfors samma år, medan 44 procent tror att biltrafiken kommer att förbjudas i stadskärnorna.

Omkring 55 procent räknar med att arbetsresorna minskar drastiskt då de flesta jobbar på distans 2-3 dagar i veckan. Det som redan är verklighet i Tallinn, alltså gratis kollektivtrafik, förväntas bli verklighet även hos oss om tre decennier. Det meddelar 56 procent av dem som har intervjuats.

Förutom kvalificerade gissningar i Teknologiindustrins kristallkula, återstår en politisk bedömning av det futuristiska fluffet.

– Trafiksektorn har ju hittills varit väldigt myndighetsdriven. I framtiden kommer den att bli resenärdriven. Och så kommer digitaliseringen och våra klimatpolitiska värderingar att forma trafiksektorn i framtiden, sade trafik- och kommunikationsminister Anne Berner.

Den stora allmänhetens visioner och synpunkter tog Helsingfors vice borgmästare Anni Sinnemäki på säng.

– Vanligt folk tänker ofta radikalare än vad expertisen och de sakkunniga tror. Det förvånade mig att så många utgick från att biltrafiken ska förbjudas i städerna år 2050, medgav Sinnemäki.

Enligt Sinnemäki hade rapporten försummat fotgängarnas roll. Som det nu är görs omkring 30 procent av alla arbetsresor i Helsingfors till fots. Därför är det viktigt att denna verklighet också tas i beaktande i stadsplaneringen, påminde hon.

– Mycket av det som sägs i rapporten kan bli verklighet redan år 2030. Det är många som inte förstår hur snabba och drastiska utsläppsreduktioner som krävs för att vi ska kunna leva upp till våra utfästelser i Parisavtalet, sade Berner.

Enligt Berner kommer automatiseringen och robotiseringen också att leda till omvälvande förändringar. Hon målade följaktligen en framtidsvision där obemannade drönare flyger kors och tvärs och vägtrafiken får stryka på foten samtidigt som delningsekonomin tvingar fram samkörning i allt större skala.

– Redan nästa år tar vi i bruk 5G-nätverk i Finland. De snabba kommunikationsförbindelserna kommer att bana väg för nya lösningar i arbetslivet, sade Berner.

Rapporten Liikkumisen tulevaisuus 2050 ingår i jubileumsårets satsningar och har publicerats av Teknologiindustrin. Rapportens skribenter har även förlitat sig på utlåtanden från företagen Neste Jacobs, Sito, Ramboll Finland och WSP Finland.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03