Visegrad graderas om

Bild: Janek Skarzynski

Flyktingfientlighet är ett varumärke som alla medlemsländer i Visegradgruppen lever upp till, men i övrigt skymtar nu en splittring.

För två år sedan kom EU överens om att fördela 160 000 asylsökande över hela unionen. Visegradländerna Polen, Ungern, Tjeckien och Slovakien fick en gemensam andel på drygt 11 000 flyktingar. Tjeckien och Slovakien har två år efter beslutet tagit emot sammanlagt 28 personer, Polen och Ungern har inte tagit emot en enda flykting från de första mottagarländerna i EU.

Trots EU:s hot om sanktioner är motståndet kompakt och på vissa håll tar sig xenofobin allt märkligare former.

Men Visegrad är inte längre i övrigt en så sammansvetsad grupp. Det finns tecken på att Tjeckien och Slovakien har insett vad klockan är slagen och att man bör orientera om sig inom EU medan tid är. De vill inte ta risken att hamna på ett sidospår och i EU:s skamvrå. Förhoppningsvis kan det också leda tjecker och slovaker bort från den mest fientliga och kritiska invandringspolitiken.

Utvecklingen i Polen och Ungern har varit fatal. De demokratiska byggklossarna har raserats en efter en och numera är det till och med officiellt illiberal demokrati som åtminstone Ungerns ledare Viktor Orbán eftersträvar. Samtidigt är kritiken mot EU massiv – men pengarna duger gott.

Orbáns kollega i Polen, ledaren för det styrande partiet Lag och rättvisa, Jaroslaw Kaczynski, har fört in Polen på en väg som närmar sig en auktoritär stat. De senaste ingreppen har gjorts mot rättsväsendet för att ställa det under politisk kontroll.

Då Visegrad förra veckan hade ett utrikesministermöte i Ungern deltog Slovakien och Tjeckien med representanter på lägre nivå, vilket kan ses som en markering. Samtidigt har de två länderna allt tydligare sökt sig närmare Tyskland, Frankrike och Bryssel. Det ger signaler om att de vill vara med i huvudfåran och därmed gå i en motsatt riktning än Polen och Ungern. Det skulle vara en grov missräkning för högernationalisterna Orbán och Kaczynski som ser Visegrad som en stark motkraft till det liberala EU.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00