Virusmutationerna väcker oro – frågan på regeringens bord på onsdag

Muterade virusvarianter sprids märkbart snabbare än den tidigare varianten, men däremot tyder inget på att de skulle orsaka allvarligare covid-19. Bild: Jeanette Östman/SPT

Oron sprider sig till allt fler då antalet bekräftade fall av muterade virusvarianter ökar i Finland. På onsdag ska regeringen samlas för att diskutera situationen.

Regeringen samlas för att diskutera coronaläget och de muterade virusvarianterna under sen eftermiddag på onsdag.

Det blir första gången ministrarna samlas för att diskutera epidemiläget sedan vaccineringarna kommit i gång och sedan de första fallen av muterat coronavirus bekräftats i Finland.

Statsrådets kommunikationsdirektör Päivi Anttikoski säger att det enligt planerna endast handlar om inledande diskussioner kring de muterade virusvarianterna.

– Enligt förhandsuppgifterna ska regeringen diskutera virusmutationerna och om mutationerna kräver att nya åtgärder vidtas. Några direkta beslut väntas inte bli aktuella under mötet, men situationen kan förstås förändras under mötets gång, säger Anttikoski.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) har kommenterat i både Yles A-studio och Helsingin Sanomat att nya åtgärder nu förbereds för att hindra smittspridningen i landet.

Några detaljer kring förberedelserna har Kiuru inte uttalat sig om, men hon har bekräftat att det handlar om såväl åtgärder vid landets gränser som inom landet.

SPT har inte lyckats nå Kiuru för en kommentar.

Muterat virus sprids mycket snabbt

Enligt Institutet för hälsa och välfärds uppgifter har i nuläget sammanlagt 49 fall av muterat coronavirus bekräftats i Finland. 47 av fallen handlar om den brittiska mutationen och de 2 övriga om den sydafrikanska.

Den forskning man nu har tillgång till tyder inte på att de muterade varianterna skulle orsaka en allvarligare form av covid-19. Däremot finns uppgifter om att mutationerna sprids flera gånger fortare än den tidigare varianten av viruset. Också i Finland har man enligt institutet noterat den muterade variantens snabba spridning då man kartlagt smittkedjorna.

Då uppgifterna om virusmutationer började sprida sig över världen väcktes en oro kring vaccinets effekt på dem. Enligt institutet finns ändå inga uppgifter om att vaccinen inte skulle bita på de muterade virusvarianterna.

På tisdagen kom institutet med en ny rekommendation beträffande resor till länder där mutationer dominerar. Institutet avråder från alla slags resor till Storbritannien, Sydafrika och Irland. Dessutom rekommenderas att finländare undviker onödigt resande såväl till andra länder som inom det egna hemlandet.

Experter efterlyser snabbare vaccinering

En ickestatlig expertgrupp publicerade i söndags ett öppet brev där man uttryckte stark oro för den brittiska mutationen.

Enligt Lasse Lehtonen, direktör för diagnostik vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och en av experterna som undertecknat brevet, är sjukvården nära bristningsgränsen i Storbritannien på grund av att så många smittats då mutationen fått spridning där. I Danmark räknar man med att mutationen kommer att dominera i landet i slutet av februari och då blir belastningen på sjukvården mycket hög även där.

Experterna ansåg i sitt öppna brev att coronavaccineringarna måste påskyndas för att Finland inte snart ska stå inför samma situation som Storbritannien. De ser det som sannolikt att mutationen kommer att börja sprida sig mer även i Finland, och i det läget behövs enligt dem en snabb beredskap att ta till strikta regionala begränsningar.

Presidenten om coronabegränsningar

Också republikens president Sauli Niinistö tog på måndagskvällen ställning till Finlands coronaläge.

Niinistö skriver i ett blogginlägg att flera sakkunniga har förespråkat god beredskap att agera innan situationen blivit alarmerande. Bland annat har nobelpristagaren och professor Bengt Holmström och doktor Martti Hetemäki förordat att man inför strikta och kortvariga begränsningar innan läget blir akut.

Att diskutera striktare begränsningar i en tid då vaccineringen utvidgas allt mer kan enligt Niinistö låta underligt. Han påminner ändå om att vaccineringstakten inte varit så snabb som väntats.

"I den här kapplöpningen kan vi ännu inte förlita oss på vaccinen", skriver Niinistö.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning