Viruset ojämnt fördelat i landet– "Läget är bra, jättebra egentligen"

Hangö på Finlands sydspets har inte ett enda bekräftat fall av covid-19. Bild: Sarah Grönstrand

Många kommuner har några få eller inga bekräftade fall av coronaviruset. Hangö har undkommit helt och Karleby har endast fem kända fall där personer insjuknat i covid-19. – Läget är lugnt, jättebra egentligen, säger chefsöverläkare Pirjo Dabnell i Karleby.

Cirka 4 300 finländare har bekräftats bära på coronaviruset, enligt färska uppgifter från Institutet för hälsa och välfärd.Det betyder att ungefär en av 1 400 finländare har testats positivt för coron...