Viruset bekant för allt fler

Bild: Wilfred Hildonen

I början visste vi inte så mycket om hur det är att vara sjuk i covid-19. Nu vet många av oss mera. De dramatiska berättelserna får konkurrens av de mer vardagliga.

Nyligen intervjuade jag en infektionsläkare om epidemiläget på vårdhemmen i Helsingfors. Läkaren hade jobbat med coronavården sedan våren då nästan hundra helsingforsare på vårdhem dog i covid-19.Det...