ViRum ska hårdlanseras i år

Bokhyllan. Här går man in i ViRums digitala gymnasium. På virum.fi kan man få en kort introduktion i hur det fungerar. Bild: Skärmdump

Våren 2014 började rektor Stefan Kula vid Topeliusgymnasiet i Nykarleby sondera intresset för en mjukvaruplattform med virtuella gymnasiekurser för skolorna i Svenskfinland. Nu är appen ViRum testkörd och klar för lansering.

– När vi började förbereda plattformen för tre år sedan fanns det mörka moln vid horisonten. Både kursutbud och hela gymnasier var hotade, så möjligheten att kunna samarbeta och dela på kostnaderna för en gymnasiekurs var lockande. Vi fick genast klartecken från många skolor, säger Stefan Kula. Ett betydande stipendium från Kulturfonden gjorde att satsningen blev möjlig.

Hösten 2014 startade ViRum som ett projekt vid institutionen för datavetenskap vid Åbo Akademi, och projektet har utvecklats kontinuerligt tills testperioden avslutades vid nyår 2016. Lanseringen sker nu under våren. Projektledningen sköts av Ralph-Johan Back, professor i datavetenskap och Linda Mannila, forskare och lektor i datavetenskap vid Åbo Akademi.

– ViRum är en app som är anpassad för all form av undervisning. Den är också skräddarsydd på detaljnivå eftersom lärarna har delgett oss sina förväntningar som sedan beaktats av programmerarna.

Nästa steg är att starta en regelrätt organisation i form av ett kommunalt andelslag. Det ska till en början bestå av fem kommuner, en styrelse och två anställda för IT och projektledning. Dokumenten är klara och ansökan till handelsregistret har lämnats in. När nya kommuner vill ta del av materialet kan de ansluta sig till andelslaget mot en "inträdesavgift" om 3000 € per skola och läsår.

Appen ska nu hårdlanseras i gymnasier och yrkesskolor. Det kommer med all sannolikhet också att bli aktuellt för årskurserna 8-9 att ta applikationen i bruk.

– Så brett som möjligt är receptet, säger Stefan Kula.

Nu vid den riktiga starten är kommunerna Borgå, Nykarleby, Jakobstad, Pedersöre och Kronoby med, och i södra Österbotten är flera andra på väg.

Mjukvaran är ännu inte helt färdig, regelrätta videokonferenser är till exempel en möjlighet som hittills har saknats. I takt med att lärare tar appen i bruk kan deras kurser också överföras dit, i princip de flesta kurser som ingår i gymnasiernas utbud.

– I ett längre perspektiv blir det säkert vanligt att små grupper i flera skolor delar på en kurs, och också på kostnaderna, säger Stefan Kula.

– Visionen är att skapa en app som fungerar lika bra för alla ämnen. Förutom appen krävs det förstås studiedisciplin och en personlighetstyp som klarar av individuella studier. Framför allt skulle det vara praktiskt om hela lilla Svenskfinland skulle samarbeta om en enda plattform, säger Stefan Kula. ViRum är inte det första eller enda försöket att lägga ut gymnasieutbildning på nätet, men han tror att det är ett steg närmare en fungerande plattform.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46