Vinster i vården förstärker statens makt

Att förbjuda bolagisering och vinster i vården är det dummaste som finns.

Jag ägnar mitt sabbatsår från Aalto-universitetet till studier om sjukvårdens organisation. Kolleger i utlandet är storögda inför den finska reformen. Härligt med ett skattefinansierat och statligt system, säger de. Man slipper fragmenterade marknader och informationssystem. Just så, men tragedin i Finland är att staten inte utnyttjar den makt och de möjligheter den kunde ha.

Sjukvårdens finansiering måste ha försäkringskaraktär. Alla betalar regelbundet i en pool för att ibland få vård. Hos försäkringsbolag och kommuner är betalarpoolen och patientpoolen densamma. Är de för små klarar de inte de risker som mycket kostsamma fall innebär. I ett nationellt system utgör alla skattskyldiga betalarpoolen och kan absorbera lokala risker. Pengarna följer individen. Därmed kan patientpoolen vara lokal och vården utformas enligt patienternas i stället för finansiärernas behov. Åtgärder med skalfördelar, typ selektiv kirurgi kan koncentreras i stora enheter, medan primärvården kan utföras lokalt. Det regionala system som nu införs minskar denna fördel. Det är vansinnigt att politikerna skall bestämma över var jourerna placeras. De borde ligga där behoven, uppbackade med nationell finansiering, finns.

Sjukvården skiljer sig ifrån övriga industrier i att kunderna har svårt att utöva sin makt. Är man i nöd och inte betalar ur egen ficka är det inte läge att börja shoppa efter det bästa och billigaste. Producenterna utnyttjar detta till sin fördel. Statens roll borde vara att föra skattebetalarnas och patienternas intressen gentemot producenterna.

När regionerna själva producerar tjänsterna ger de upp sin makt över produktionen. Den offentliga makten allierar sig med de egna producenterna emot patienterna och skattebetalarna. Det låter paradoxalt, men förklarar varför offentliga vårdcentraler har sex veckors kö samtidigt som mindre än hälften av läkarnas tid går till patientarbete. Det finns ställen där man behandlar två patienter per dag och ändå klagar över resursbrist. Har man en fast budget och månadslön gör man sin profit genom att ta det lugnt. Nästa gång du besöker en vårdinrättning, kolla arkitekturen. Är väntrummen utformade enligt tanken att här skall man köa länge? Är personalen synlig eller isolerar de sig bakom glasrutor i kanslier och fikarum?

Staten kan företräda patienterna och skattebetalarna om alla producenter är bolag. Staten bestämmer hur de får sin ersättning. Värdebaserad vård, på finska "vaikuttavuus", betyder att producenten får betalt enligt den hälsonytta de åstadkommit patienten. De som gör ett bra jobb får sin vinst i hederligt redovisade pengar. De som föredrar utdragna fikapauser får gå i konkurs.

Att förbjuda bolagisering och vinster i vården är det dummaste som finns. Det betyder att staten ger upp sin möjlighet att kontrollera producenterna till patienternas och skattebetalarnas fördel.

Paul Lillrank professor vid institutionen för produktionsekonomi vid Aalto-universitetet

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning