Vindkraftens hälsoeffekter undersöks

Bild: Mostphotos

De första resultaten från utredningen om vindkraftens hälso- och miljöpåverkningar kommer att offentliggöras i maj, uppger Arbets- och näringsministeriet. I den första delen av utredningen mäter man infraljud och gör en litteraturöversikt.

Man försöker genom mätningarna ta reda på nivåerna av infraljud i närheten av vindkraftverken och om de är högre där än på annat håll. I litteraturöversikten sätter man in sig i vilka slags olägenheter buller och infraljud orsakar.

Utredningen görs av Institutet för hälsa och välfärd, Tekniska forskningscentralen och Strålsäkerhetscentralen. Naturhistoriska centralmuseet gör å sin sida upp en litteraturöversikt om hur vindkraften påverkar fåglar och fladdermöss.

Regeringen informerade om utredningen i samband med att energi- och miljöstrategin tillkännagavs i november. 

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning