Vindkraftens hälsoeffekter undersöks

Bild: Mostphotos

De första resultaten från utredningen om vindkraftens hälso- och miljöpåverkningar kommer att offentliggöras i maj, uppger Arbets- och näringsministeriet. I den första delen av utredningen mäter man infraljud och gör en litteraturöversikt.

Man försöker genom mätningarna ta reda på nivåerna av infraljud i närheten av vindkraftverken och om de är högre där än på annat håll. I litteraturöversikten sätter man in sig i vilka slags olägenheter buller och infraljud orsakar.

Utredningen görs av Institutet för hälsa och välfärd, Tekniska forskningscentralen och Strålsäkerhetscentralen. Naturhistoriska centralmuseet gör å sin sida upp en litteraturöversikt om hur vindkraften påverkar fåglar och fladdermöss.

Regeringen informerade om utredningen i samband med att energi- och miljöstrategin tillkännagavs i november. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46