Vindkraftens hälsoeffekter undersöks

Bild: Mostphotos

De första resultaten från utredningen om vindkraftens hälso- och miljöpåverkningar kommer att offentliggöras i maj, uppger Arbets- och näringsministeriet. I den första delen av utredningen mäter man infraljud och gör en litteraturöversikt.

Man försöker genom mätningarna ta reda på nivåerna av infraljud i närheten av vindkraftverken och om de är högre där än på annat håll. I litteraturöversikten sätter man in sig i vilka slags olägenheter buller och infraljud orsakar.

Utredningen görs av Institutet för hälsa och välfärd, Tekniska forskningscentralen och Strålsäkerhetscentralen. Naturhistoriska centralmuseet gör å sin sida upp en litteraturöversikt om hur vindkraften påverkar fåglar och fladdermöss.

Regeringen informerade om utredningen i samband med att energi- och miljöstrategin tillkännagavs i november. 

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00