Vindkraften behöver reglerkraft

Det påstås att vindkraft är billigare än kol- och kärnkraft. Äntligen bygger man ny vindkraft utan skyhöga subventioner, en grundförutsättning för att bli en etablerad teknologi. Under de närmaste åren kommer vindkraften, åtminstone i Finland, att bli mångfalt större.

Alla vet att vind- och solkraft kräver reglerkraft för att garantera kontinuerlig eltillgång. En "timme för timme" analys av vindkraftproduktionen i Finland under 2018 visar att den behöver en reglerkraftvolym motsvarande en månads elproduktion.

Tills vidare är vindkraften i Norden så blygsam att enbart vattenkraften har kapacitet att sköta regleringen. Av någon anledning fungerar regleringen inte i praktiken eftersom spotpriset blev negativt när största delen av vindkapaciteten var i bruk. En del vindmöllor togs ur drift då elproduktionen blev olönsam.

Orsaken till det negativa priset torde vara att stora elkonsumenter gör leveransavtal med kraftbolag som är obenägna att strypa egen produktion när det blåser. Eventuellt har reglerkraften begränsad teknisk förmåga att snabbt reglera uteffekten. Problemet växer i takt med ökad tillgång på vind- och solkraft.

Vindkraftsindustrin har inte alls satsat på egen reglerkraft därför att det drastiskt skulle försämra lönsamheten. Här borde politikerna träda in med subventioner för att försnabba utveckling av reglerkraftlösningar och för att förbättra reglerkraftsflexibilteten. Med gratis vindkraft kunde man pumpa upp vatten i bassänger (om man har sådana) eller producera syntetiska bränslen för reglerkraftproduktion, transportsektorn och industrin.

Slutresultatet blir att förnybar el inte är så billig som man påstår, men eftersom vi måste göra oss kolneutrala, är vi tvungna att gå den vägen och bygga fungerande lösningar.

Arne Nylund Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning