Vinden har förhindrat stora algblock

Om vädret blir lugnare kan cyanobakterier snabbt flyta upp till ytan. Bild: Johannes Nystén/SPT

Mängden cyanobakterier i havet är normala för årstiden.

Mängden cyanobakterier i havet har ökat vilket är typiskt vid månadsskiftet juli-augusti. Men liksom förra veckan har vinden gjort att de blandats om i vattnet.

Inga större ytansamlingar har observerats på haven. Det har utlovats lugnare väder under de närmaste dagarna och bakterierna kan snabbt flyta till ytan på de ställen där de redan förekommer.

I sjöarna har man i snitt observerat mindre cyanobakterier än normalt för årstiden. Förekomsten har minskat sedan förra veckan. Normalt brukar sjöarna ha en rikligare algblomning i augusti.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning