Vindängens skola och daghem i exil nästa läsår: "Ett bevis på att staden inte sköter sina fastigheter"

Vindängens skolhus stod färdigt 1989. 2013 byggdes skolan om för att utvidga verksamheten till Folkhälsanhuset invid. Bild: Richard Nordgren

Vattenskador i takkonstruktioner och mikrober i isoleringen har uppdagats i Vindängens daghem och lågstadieskola i Esbo. En omfattande renovering av skolhuset leder till att verksamheten flyttar ut nästa läsår.

Vindängens lågstadieskola, förskola och daghem i Hagalund i Esbo tvingas i exil nästa läsår. Under en granskning i somras visade det sig att taket och isoleringen under taket på skolhuset är i dåligt skick.

– Det finns mikrober i isoleringen och i träkonstruktionerna. Det finns också brister i takfotens konstruktioner och i undertaket. Det här är ett hus som stod färdigt 1989 och som har reparerats 2013, säger Maija Lehtinen som är direktör för Affärsverket Esbo lokaler.

Varför gjordes inget för att åtgärda problemen redan 2013?

– Då reparerades inte taket eller isoleringen. Problemen kom fram först i den senaste granskningen i somras. 2019 renoverades badrum i daghemmet.

Nämnden Svenska rums ordförande Bo Lönnqvist (SFP) har bekantat sig med den senaste rapporten om Vindängens skola.

– Rapporten är tyvärr ett bevis på att staden inte sköter sitt fastighetsbestånd. Nu finns det plåtskador på taket som vilken som helst fastighetsägare borde upptäcka vid årliga granskningar, säger Lönnqvist.

2013 byggdes en förbindelsegång till Folkhälsanhuset, Köket byggdes om till bibliotek och administrativa utrymmen så att daghemmet kopplades ihop med lågstadieskolan. Också små fönsterrenoveringar gjordes. Dessutom installerades effektivare ventilation eftersom daghemmets inomhusluft var dålig. 2013 var Vindängens skolhus stängt och eleverna förpassades till Mårtensbro skola, som 2015 sammanslogs med Sökövikens skola.

Vindängens lågstadieskola i Hagalund har 215 elever. Bild: Richard Nordgren

Har lärare, elever och personal utsatts för hälsovådlig inomhusluft i Vindängen?

– Vi har kontrollerat med hälsovårdaren och enligt hen har det inte kommit fram några rapporterade fall. Några enskilda fall från tidigare år finns dokumenterade, men vi har inte kunnat påvisa att de skulle ha ett samband med dålig inomhusluft, säger Lehtinen.

Lehtinen säger att renoveringen börjar i juli 2020. Enligt beräkningarna ska byggnaden vara renoverad i maj 2021. Lehtinen påpekar ändå att tidtabellen för renoveringen påverkas av att vatten-, värme-, el- och ventilationssystem också måste förnyas.

Enligt Lehtinen har Affärsverket Esbo lokaler tillsammans med Esbo stads bildningstjänster kartlagt alternativ för var Vindängens skola, förskola och daghem ska verka nästa läsår.

– Det är alltid problematiskt med utlokaliseringar av skol- och daghemsverksamheter. Jag förstår bra att föräldrar är frustrerade, men vi måste göra något åt huset. Det här är tyvärr ett allmänt problem i Esbo där många skolors verksamheter är utlokaliserade. Det bottnar bara i att staden inte skött om sina fastigheter, säger Lönnqvist.

När får föräldrar, personal och elever i Vindängen besked om verksamheten nästa år?

– Det är bråttom eftersom renoveringen inleds i sommar. Något konkret beslut om planerna för nästa års verksamhet finns ännu inte. Beslut om utlokalisering av verksamheter i skolor och daghem är alltid otrevliga, men i det här fallet finns inga andra alternativ, säger Lönnqvist.

Fotnot: Ett informationsmöte om Vindängens renovering och utlokalisering arrangeras i fullmäktigehusets kafé i Esbo centrum 16.1, kl. 17.30.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning