Vind i seglen för Barösund Runt

När Magnus Vaenerberg drömde om en kappsegling runt Barösund, kunde han aldrig föreställa sig att tävlingen efter bara ett år skulle locka närmare 250 seglare på 50 olika båtar, allt från starbåtar till större familje- och tävlingsbåtar.