Gösta Ågrens nya diktsamling bekräftar hans ställning som en av Nordens mest betydande poeter

Dikter och slutsamtal heter Gösta Ågrens nya bok. "En lite oroande konklusiv titel, men det må väl tillåtas en poet som publicerat böcker i femtiofem år. Vi hoppas förstås att det kommer mer", skriver recensenten. Bild: Schildts & Söderströms/Paschinsky Studio

Gösta Ågrens långa diktargärning ter sig alltmer imponerande: på en gång avgränsad mot och orubbligt närvarande i sin samtid.

I någon mening skriver Gösta Ågren lärodikt: krasst formulerat handlar merparten av hans poesi om att i en nogsamt avvägd diktion fälla utsagor om segment av verkligheten. Men det är samtidigt en mer...