Vilseledande klimatrapportering

Man behöver inte ha akademisk examen i matematisk statistik för att inse att det är något som är fundamentalt fel i mediernas klimatrapportering.

I HBL (6.8) ingår en TT-AFP-notis som framhåller att juli varit den varmaste månaden globalt – någonsin. Den globala medeltemperaturen i juli 2019 var 0,04 grader högre än i juli 2016, och sommaren har karaktäriserats av extrema värmeböljor i Europa – med värmerekord i flera länder.

Man måste då först fråga sig om variationer i den globala medeltemperaturen kan registreras med en hundradedels grads noggrannhet då temperaturskillnaden mellan olika orter kan vara 8 000 hundradedelar (minus 40 grader på sydpolen och plus 40 grader i Sahara). Den påstådda skillnaden i juli månads medeltemperaturer förefaller klart statistiskt insignifikant.

Den andra frågan är var de ovanligt kalla regionerna har funnits. Om Europa har varit extremt varmt och det globala medeltalet ändå är ungefär detsamma som tidigare, måste det ha varit ovanligt kallt någon annanstans. Varför rapporteras inte dessa extremt kalla väder över huvud taget, de kan ju ha mycket allvarliga följder för människor, jordbruk och djur?

Eftersom en global uppvärmning av julimånads medeltemperatur med endast 0,04 grader på fyra år inte kan producera extrema värmeböljor, om inte samtidigt de regionala temperaturskillnaderna varit enorma, måste man fråga sig om stora momentana regionala temperaturskillnader endast varit en naturlig variation som förekommit tidigare, eller om människans koldioxidutsläpp åstadkommit desamma.

Förefintlig statistik visar dock ingen fortgående ökningstrend av temperaturskillnader mellan olika regioner, endast en långsam icke-kontinuerlig ökning av det globala medelvärdet där arktiska områden värmts något mera än andra områden.

Man behöver inte ha akademisk examen i matematisk statistik för att inse att det är något som är fundamentalt fel i mediernas klimatrapportering.

Jarl Ahlbeck, teknologie doktor, Åbo

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning