Villkorligt för attacker mot datasystem

Helsingfors tingsrätt har dömt en man till ett år och fyra månaders villkorligt fängelse för en överbelastningsattack riktad mot flera banker, mediehus och Kommunikationsverket. Hans medhjälpare kom lindrigare undan.

Vid årsskiftet 2014-2015 hade mannen riktat olika överbelastningsattacker mot mediehusen Alma media och MTV samt mot Kommunikationsverket. Ett år tidigare hade samme man riktat liknande attacker mot flera banker och mot Kommunikationsverket. Mannen hade också utövat påtryckningar mot organisationerna.

Mannen dömdes till ett år och fyra månaders villkorligt fängelse för grovt störande av informationssystem och sex fall av störande av informationssystem. Mannen döms också för grov utpressning och ett fall av försök till utpressning. Enligt domslutet döms han ytterligare till 50 timmar samhällstjänst. Mannen ska ytterligare betala de kärandes kostnader som uppstod i samband med brotten och rättegångskostnader till en summa av 26 000 euro. Största delen av de kärandes krav avslogs eftersom rätten inte ansåg att de anknöt till gärningarna.

Mannen var minderårig då brotten begicks. Hans medhjälpare, också under 18 år då brotten begicks, dömdes till tre månaders villkorligt fängelse för störande av informationssystem, medhjälp till störande av informationssystem och försök till utpressning.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning