Villkorligt fängelse för Axl Smith

Axl Smith fotograferad då han anlände till Helsingfors tingsrätt 18 januari 2017. Hovrätten ändrade inte på tingsrättens dom. Bild: Lehtikuva/Emmi Korhonen

Helsingfors hovrätt ändrade inte på domen mot före detta MTV-värden Axl Smith. Därmed står tingsrätten dom på 1 år och 2 månader villkorligt fängelse kvar.

Axl Smith dömdes för 30 fall av olovlig observation, 2 fall av spridande av information som kränker privatlivet och 4 fall av ärekränkning. Därtill dömdes Smith till 100 dagsböter och skadestånd till sina offer. Brotten skedde under åren 2014–16.

Åklagaren krävde att Smiths dom skulle skärpas med hänvisning till att Smiths verksamhet var planerad. Smith filmade ett flertal av sina kvinnliga sexpartners samt delade en del av filmerna i en WhatsApp-grupp.

Smith däremot krävde att åklagarens överklagan skulle avslås och att staten skulle ersätta hans rättegångskostnader i hovrätten.

Hovrätten ansåg att ärendets offentlighet inte var en godtagbar grund för att lindra straffet. Däremot betonade hovrätten Smiths egen medverkan i utredningen av brotten.

I övrigt accepterade hovrätten tingsrättens dom som sådan. Hovrätten ansåg att straffet var berättigat.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46