Villkorliga domar för Talvivaarachefer

Pekka Perä. Bild: Markku Ulander

Helsingfors tingsrätt dömde Talvivaaras vd Pekka Perä och gruvans tidigare chef Lassi Lammassaari till villkorligt fängelse. De ska dessutom betala böter.

Rätten dömde också bolaget Talvivaaran Kaivososakeyhtiö till samfundsböter på 50 000 euro. Motiveringen är att personer som ingick i bolagets lagstadgade organ har gjort sig skyldiga till värdepappersmarknadsbrott i bolagets verksamhet.

Bolaget gav genast ut ett pressmeddelande där man skriver att man sannolikt kommer att överklaga tingsrättens dom till Helsingfors hovrätt. Bolaget anser enligt pressmeddelandet att rättens beslut inte påverkar bolaget, dess ekonomiska ställning eller vd:ns ställning.

Felaktig information

Rätten dömde Pekka Perä till åtta månaders villkorligt fängelse för tre informationsbrott. Dessutom fick han 40 dagsböter, vilket med hans inkomster blir 8 880 euro. På fem av åtalspunkterna friades han.

Informationsbrotten handlar enligt rätten främst om att en del av Talvivaaran Kaivososakeyhtiös börsmeddelanden gav osann eller missvisande information om produktionsprognoserna för nickel för åren 2012 och 2013.

Domstolen anser att de produktionsprognoser som man meddelade om inte var realistiska. Mängden producerat nickel var väsentlig information för investerarna.

50 000 euro förverkas

Lassi Lammassaari dömdes till sex månader villkorligt fängelse för missbruk av insiderinformation. Han ska också betala nästan 50 000 euro till staten för de pengar han tjänat på brottet. Dessutom dömdes han till 30 dagsböter, vilket blir 3 000 euro med hans inkomster. Han frikändes på en av åtalspunkterna.

Bolagets tidigare vd Harri Natunen och den tidigare vice vd:n Saila Miettinen-Lähde fick en bötesdom för ett informationsbrott.

Miettinen-Lähde dömdes till 50 dagsböter, vilket med hennes inkomster blir 13 250 euro. Natunen fick 30 dagsböter, vilket blir 3 420 euro.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning