Vill SFP i Vasa att Henriksson fortsätter som partiordförande?

I vilken egenskap blandade Henriksson sig i Korsholms inre angelägenheter, som partiordförande eller riksdagsvalskandidat?

Vad representerar egentligen SFP i synnerhet i Österbotten. Kommunfusionen mellan Korsholm och Vasa gick i stöpet och i Korsholm är SFP mera splittrat än någonsin. Med en liten tillbakablick kom jag till Parashanke och ett av försöken till starkare kommuner med över 100 sammanslagningar. Enligt Wikipedia motsatte sig SFP kommunsammanslagningar eftersom det skulle marginalisera de svenskspråkiga områdena där svenska är majoritetsspråket. Att slå samman kranskommunen där cirka 60 procent arbetar på centralorten Vasa blev omöjligt.

Vidare till Katainens regering med Anna-Maja Henriksson som justitieminister. Där har vi det strukturpolitiska programmet och vad hittar vi där? Våra regeringar har under en lång tid önskat starka centralorter i våra landskap och så var det nu också, men i Österbotten var man käringen mot strömmen. Roligt är att SFP i sin skuggbudget har 25 miljoner för större kommuner.

Lite annat som Finlands mest liberala parti lyckats med: 2014 förbjöds tvåspråkiga yrkeshögskolor. Domäntänkande och vem var justitieminister?

Och efter det senaste kommunalvalet var vi där igen med att försöka få en kommun bland de tio största i Finland. Ett och ett halvt års arbete för att få fram ett avtal som av många sakkunniga bedömdes som gott. Motståndarna lyckades få igenom ett förslag om rådgivande folkomröstning. Precis som tidigare fördes en smutskastning av Vasa, men den här gången hade vi en process som lämnar brexitkampanjen i lä. Före det slutliga avgörandet blandade sig Henriksson två gånger i spelet.

I vilken egenskap blandade Henriksson sig i Korsholms inre angelägenheter, som partiordförande eller riksdagsvalskandidat? Hon hade hela tiden sagt att hon inte kommer att ta ställning. En av de mest debatterade frågorna har varit om storleken på en kommun har någon betydelse. Henriksson uttalade sig tidigare i Vasabladet. Att storleken saknar betydelse.

Sedan blandade hon sig i slutskedet på ett sätt som båda sidorna tolkade som ett stöd åt fusionsmotståndarna. Hon var säkert helt medveten om vad hon gjorde. Som partiordförande ansvarslöst och som riksdagsvalskandidat ett beklagansvärt sätt att säkra rösterna i Korsholm. Har man i Jakobstad varit rädda att den nya kommunen skulle ha blivit för stark i Österbotten.

Henriksson konstaterade att vid en utebliven fusion blir det inga direkta konsekvenser och Österbotten förblir starkt. Hon nonchalerar totalt den vädjan som ledarna för de största arbetsgivarna i Vasa har gjort. Har hon över huvud taget satt sig in i deras motiveringar. All statistik och prognoser visar att hon är ute och cyklar och saknar demografiskt kunnande.

Åt vem gav hon egentligen sitt stöd. I en insändare i HBL talas det om att Jussi Halla-aho har blivit rumsren. Hur står det egentligen till i Korsholm? Hur högt i tak är det i SFP? Den mest synliga kampanjen för en självständig kommun har drivits av Ida Asplund och hennes sympatisörer. Asplund har även definierats som etnonationalist. Är hon rumsren i Korsholm bland självständighetsvännerna? Jag har inte hört att man bland politikerna som var mot en fusion tagit avstånd från henne. Hennes aktivitet kan knappast ha undgått Henriksson. Vad representerar hon egentligen själv? Är det kanske en "sannsvensk" linje inom SFP där domäntanken har företräde framför allt annat. Hur mycket har framhävandet av i synnerhet den finlandssvenska och största kommunen Korsholm med svensk majoritet sinkat Vasas utveckling?

Innan Henriksson blandade sig i Korsholms angelägenheter frågade hon eventuellt av sin kollega Joakim Strand om hans åsikter? Tror någon att Vasas SFP:are vill se henne i fortsättningen som ordförande.

Holger Nordström Vasa

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Lahtismuseer erbjuder guldkantade skidminnen och radio- och tv-nostalgi

Mer läsning