Vill du ha fred, förbered dig för fred

En ökad aggressivitet från USA:s och Natos sida kommer att driva Ryssland till den föga avundsvärda ställningen som Kinas satellit.

I Stockholms fredsforskningsinstituts (Sipri) årliga militärutgiftsöversikt (HBL 26.4) berättar siffrorna ett budskap som inte passar in i den bild av säkerhetsläget man vill ge hos oss: Ryssland som den allt hotande giganten. I själva verket är USA:s militärutgifter 13 gånger större än Rysslands (Natos 18 gånger större), Kinas fyra gånger större. Ryssland verkar helt enkelt inte längre ha resurserna för att uppträda som en superstormakt. Rysslands krigsmakt belastas dessutom av en alltför stor kärnvapenarsenal, ett arv från Sovjetunionen, vars kostnader hindrar en förnuftig förnyelse av säkerhetsstrukturen.

En ökad aggressivitet från USA:s och Natos sida kommer att driva Ryssland till den föga avundsvärda ställningen som Kinas satellit. Från vår sida bidrar också våra vapenanskaffningar i ringa mån till samma resultat. I nästa års tabeller kommer Finland tack vare jaktplansaffären att stoltsera som ett av de länder i Europa som relativt sett mest ökat sina militärutgifter.

Torsten Fagerholm citerar i sin ledare (HBL 28.4) två antika författare, Vegetius och Plato. Historien har oräkneliga gånger visat att Vegetius har fel och Plato rätt. Förbereder man sig för krig, får man sitt krig. Si vis pacem, para pacem.

Claus Montonen, Helsingfors Rubriken rättad 3.5.2021, klockan 8.49.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning