Simstadion föreslås vara öppen året om – så här kan du påverka

Så här ser Simstadion ut när vintern är i antågande. Utöver den olympiska bassängen och bassängen med hopptorn finns även en mindre och grundare pool och en vattenrutschbana. Dessutom finns både ett inne- och ett utegym på området. Bild: Dann Pettersson

På torsdag är sista chansen att rösta på ditt favoritförslag i Omastadi. På stadsnivå leder ett förslag om fler sopkorgar där man även kan fimpa cigaretten. Lite längre ner finns ett förslag om att hålla Simstadion öppen under vintern.

Den 28 oktober är sista chansen att rösta i Helsingfors direktdemokratiska initiativ Omastadi. Förslagen är både många och brokiga, allt från kurser till sanitetslösningar. I synnerhet uteaktiviteter är populära.

På nionde plats på listan Helsingfors gemensam ligger förslaget Simstadion öppet året runt.

– Det är en bra idé och det skulle vara en mycket bra tillvalstjänst. Särskilt då det i dagens läge inte finns något alternativ till Allas Sea Pool, säger Kara Koskinen som ansvarar för badet som hittills bara varit sommaröppet.

Kara Koskinen har jobbat länge på staden och är positivt inställd till att hålla Simstadion öppet under vintern. Bild: Dann Pettersson

Enligt Koskinen är stadion i princip klart för att förlänga öppettidsperioden.

Han säger att inget måste byggas om för att kunna hålla öppet under årets kalla månader.

– Vi har tidigare räknat med att vinteröppet kräver en personal på minst nio personer uppdelade i tre skift. Det behövs personer i kassan, det behövs badvakter, städare och så vidare.

Simstadion planerades för de olympiska sommarspelen 1940. På grund av andra världskriget sköts spelen upp och Simstadion stod klart 1947 och spelen hölls 1952.

Arenan är ritad av den finländske arkitekten Jorma Järvi, även känd för Posthuset i centrala Helsingfors. Simstadion är uppförd i funktionalistisk stil.

Det finns tre bassänger, en 50-meters simbassäng, en bassäng för simhopp och en plaskbassäng (närmast lämpad för småbarn). Senare har bland annat en vattenrutschbana byggts.

Dubbelt upp

Den största förändringen från den första omröstningen i Omastadi är den fördubblade budgeten och projekttiden. Nu är potten 8,8 miljoner euro.

Så här ser det ut nere i den olympiska 50-metersbassängen. Bland annat vill man utreda hur uppvärmningen ska skötas på ett ekologiskt sätt. Bild: Dann Pettersson

Staden är uppdelad i sju regioner plus en gemensam tävling för hela staden, där bland annat förslaget om Simstadion finns. Alla områden har öronmärkta pengar, den lägsta budgeten ligger på en knapp halv miljon och den klart högsta är budgeten för hela Helsingfors på knappt 1,8 miljoner euro. Områdena är utritade efter folkmängd. Alla helsingforsare får alltså en lika stor del av kakan.

Helsingfors stads projekt går ut på att förverkliga stadsbornas idéer. Det är ett direktdemokratiskt projekt där stadsbor lämnar in idéer på projekt de vill att staden ska genomföra.

Omastadi är uppdelad i fyra skeden. I oktober förra året fick man skicka in idéer, mellan januari och april i år har förslagen finslipats, just nu pågår omröstningen och själva genomförandet är planerat för nästa år.

Hösten 2021 är budgeten 8,8 miljoner euro och de projekt som får flest röster förverkligas. Alla stadsbor över 12 år, eller som fyller 12 i år får rösta.

Staden är uppdelad i sju regioner med budgetar från knappt en halv miljon euro till 1,3 miljoner euro.

Dessutom finns det en gemensam lista för ansökningar som rör hela Helsingfors, där ligger budgeten på hela 1,8 miljoner euro.

Omröstningen inleddes den 6 oktober och håller på till den 28 oktober.

Enligt Kirsi Verkka, Omastadis utvecklingschef, är det i synnerhet utomhusverksamhet som intresserar just nu. Dessutom kan man se vissa skillnader mellan de olika områdena.

– Speciellt aktiva har de mellersta och sydöstra områdena varit. Områdena har fått in många förslag och invånarna har varit mycket engagerade. Ser man till antalet röster innan projektet är avslutat så är de ganska jämnt fördelade över hela staden.

Bild: HBL

Förbättrad metod

Efter kritik om att minoriteter hade lite inflytande i den första omröstningen har man jobbat hårt för att vara inkluderande.

– Vi har samarbetat med skolor, seniorcenter, invånarhus och bibliotek. Det finns fem till tio platser i alla områden där man kan rösta med identitetsbevis eller med Wilmainloggning.

Omröstningen är öppen för alla helsingforsare som fyllt eller fyller 12 år under röstningsåret.

Kirsi Verkka ansvarar för projektet på staden och uppmanar nu alla att rösta! Bild: Dann Pettersson

– Utöver det har vi samarbetat med sex organisationer som arbetar med invandrare. De har organiserat workshoppar och via den kanalen har vi fått ungefär 20 förslag. De ordnar dessutom evenemang för att uppmuntra folk att rösta.

Budgetering

I stort sett alla 44 förslag som röstades igenom 2019 är genomförda. Men även här har coronapandemin agerat bromskloss, bland annat för ett projekt där ungdomar skulle hjälpa äldre personer. Projektet har inletts och kommer sannolikt att slutföras nästa sommar.

Hittills har man inte haft problem med spräckta budgetar. Enligt Verkka skenade kostnaderna för en skejtpark, sedan det visade sig att marken var svår att bygga på. Tursamt nog hade andra projekt gått under budget och det var därför möjligt att skyffla runt lite pengar.

Vad gäller ett vinteröppet Simstadion är budgeten för en utredning 100 000 euro. I utredningen vill man bland annat undersöka miljövänliga sätt att värma vattnet och vad kalaset skulle kosta. Idén är inte ny, säger Kara Koskinen.

Staden har gjort utredningar att hålla Simstadion öppet under vintern, då har tanken varit att begränsa bassängerna till endast hoppbassängen. Bild: Dann Pettersson

– Jag har jobbat på staden i 16 år och åtminstone så länge har man funderat på att hålla Simstadion öppet på vintern. Det är en idé som ploppar upp mellan varven. Enligt ett äldre estimat för att hålla vinteröppet, skulle det kosta minst 300 000 euro per vinter, säger han.

– Omröstningen är inte avslutad ännu och jag är säker på att vi ser en slutspurt nästa vecka. Så var det förra gången, folk vill vänta och rösta så taktiskt som möjligt. Nu gäller det att ta tillfället i akt och hitta insiktsfulla och intressanta förslag som kan förbättra din vardag, säger Verkka.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning