Vilket hyckleri av Akava!

Sture Fjäder är ordförande för Akava. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

En lärare i samhällslära skall hålla fem lektioner mer per vecka, eller närmare 200 mer på årsnivå, för att få samma grundlön i euro som modersmålsläraren.

Vilket otroligt hyckleri av Akava (HBL 31.10) att påstå sig hävda principen om "samma lön för samma arbete", när den egna medlemsorganisationen OAJ (lärarförbundet) konsekvent håller fast vid undervisningsskyldigheterna i vårt lands skolor! Åtminstone alla inom skolvärlden torde vara medvetna om hur lärarjobbet förändrats och arbetsbördan med annat än ren undervisning ökat de senaste decennierna, men ändå håller lärarfacket envist fast vid det urgamla systemet, enligt vilket en ämneslärares lön baserar sig på undervisningsämnet.

Det innebär att en lärare i till exempel samhällslära skall hålla fem lektioner (à 45 minuter) mer per vecka, eller närmare 200 mer på årsnivå, för att få samma grundlön i euro som modersmålsläraren (som har den lägsta undervisningsskyldigheten).

Lika lön för lika arbete-principen enligt Akava?

Sture Lindholm Ekenäs

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning