Vilket dravel, Runeberg!

I Finland är vi delvis allergiska för ord som kapitalism och ägande, att placera i aktier är inte ett fullt ut socialt accepterat sätt att bygga sin förmögenhet. Samtidigt utgör begreppet folkkapitalism en självklarhet i Sverige. Bild: Lehtikuva / Markku Ulander

Den romantiserande bilden av fattigdom sitter djupt i den finska folksjälen. Nyss tog vi ett litet, försenat steg i riktning mot folkkapitalism.

"Vårt land är fattigt, skall så bli – för den, som guld begär." I Vårt land, den inledande dikten i dikteposet Fänrik Ståls sägner, definierar nationalskalden Johan Ludvig Runeberg bilden av en idealf...