Vilket är riksåklagarens mål med åtalet mot Päivi Räsänen?

Det är frapperande att riksåklagaren Raija Toiviainen verkar ha så lite tilltro till polisens arbete och bedömning.

Häromdagen tillkännagavs att riksåklagaren Raija Toiviainen på tre punkter väcker åtal mot Päivi Räsänen. Åtalen gäller hets mot folkgrupp, i detta fall homosexuella.

Det som framstår som oklart är Toiviainens mål. Ursprungligen inleddes fyra förundersökningar mot Räsänen. Eftersom polisen inte kunde finna misstanke till att brott begåtts lades alla förundersökningar ner. Toiviainen valde att inte gå vidare med en förundersökning, men väckte däremot åtal utifrån de tre andra. Det är frapperande att Toiviainen verkar ha så lite tilltro till polisens arbete och bedömning. Räsänen var trots allt inkallad till flera förhör hos polisen. Förhören lär ha varat i flera timmar. Grundligt måste alltså saker och ting ha utretts. Genom sitt agerande framställer Toiviainen polisen som inkompetent att genomföra en tillförlitlig förundersökning.

Den 29 april kom också åklagarmyndighetens pressmeddelande om att åtal väckts. Där påstås att "Enligt Räsänens syn är homosexuella inte heller skapade av Gud såsom heterosexuella." Det är direkt osanning att Räsänen skulle företräda en sådan åsikt.

Vad vill alltså egentligen Toiviainen? Hon verkar mer intresserad av att ge Räsänen och andra med liknande hållning på nosen än av en opartisk rättsprocess. Men har det finländska rättssystemet utvecklat sig dithän, vad ska man då fortsättningsvis tänka och tro om den enskilde medborgarens rättsskydd? Rättsskyddet verkar vara utlämnat till godtycke.

Jesper Hansen,

Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning