Vilken tidszon passar dig bäst? – nu har du möjlighet att påverka vilken tidszon Finland får

Europeiska kommissionen föreslår att medlemsländerna ska sluta ställa om klockorna redan nästa år. Skärmdump från Twitter. Foto: Skärmdump Bild:

Finländarna ska få ta ställning till om Finland ska ha evig sommar- eller normaltid, eller om Finland ska övergå till någon annan tidszon. Sajten otakantaa.fi har publicerat en webbenkät.

Europeiska kommissionen har föreslagit att EU från och med 2019 ska avskaffa den tidsomställning som görs två gånger per år. Det betyder att klockan inte längre kommer att ställas en timme framåt i mars och en timme bakåt i oktober.

Nu utreder Kommunikationsministeriet vilken tidszon som finländarna föredrar. I en webbenkät utreds finländarnas synpunkter i frågan. Resultaten utnyttjas när Finland bereder sin ståndpunkt till kommissionens förslag.

Det är riksdagen som slutligen bestämmer vilken tid som införs permanent om man i EU beslutar att slopa omställningen av klockorna.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46