Vilken tidszon passar dig bäst? – nu har du möjlighet att påverka vilken tidszon Finland får

Europeiska kommissionen föreslår att medlemsländerna ska sluta ställa om klockorna redan nästa år. Skärmdump från Twitter. Foto: Skärmdump Bild:

Finländarna ska få ta ställning till om Finland ska ha evig sommar- eller normaltid, eller om Finland ska övergå till någon annan tidszon. Sajten otakantaa.fi har publicerat en webbenkät.

Europeiska kommissionen har föreslagit att EU från och med 2019 ska avskaffa den tidsomställning som görs två gånger per år. Det betyder att klockan inte längre kommer att ställas en timme framåt i mars och en timme bakåt i oktober.

Nu utreder Kommunikationsministeriet vilken tidszon som finländarna föredrar. I en webbenkät utreds finländarnas synpunkter i frågan. Resultaten utnyttjas när Finland bereder sin ståndpunkt till kommissionens förslag.

Det är riksdagen som slutligen bestämmer vilken tid som införs permanent om man i EU beslutar att slopa omställningen av klockorna.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning