Vilken är den rätta koldioxidhalten?

Att utmåla koldioxid som ett hot mot mänskligheten låter inte rimligt.

Rune Lindgrens insändare (HBL Debatt 22.3) rubricerad "Starkt ledarskap behövs för att inte jaga ofarlig gas" är värd att följas upp. Jag stöder tankegångarna helt. En gas som är basen för vår existens kan inte vara ett gift. Att utmåla koldioxid som ett hot mot mänskligheten låter inte rimligt. Till exempel växthusodlare eftersträvar ofta 1 200 ppm koldioxid för att uppnå optimal tillväxt av plantorna, vår atmosfär har nu cirka 400 ppm. Klimatdiskussionen utgår från att denna nivå är för hög vilket kan kännas förvirrande.

Många av HBL:s redaktörer och ledarskribenter pläderar också för en kraftig minskning av koldioxidnivån. Jag efterlyser en debatt om vilken som är den "rätta" koldioxidhalten som eftersträvas i atmosfären och vilken forskning som står bakom. Kunde någon från redaktionen belysa?

Lasse Nybergh, Esbo

Svar Utan den livsnödvändiga, naturliga växthuseffekten vore jorden runt 30 grader kallare än i dag. Fossila bränslen, skogsavverkning och jordbruk bidrar till en förstärkt växthuseffekt, vilket lägger en extra "filt" över jorden. Det skapar störningar i systemet, förorsakar global uppvärmning och klimatförändring – långsiktiga skadeeffekter med stor osäkerhetsmarginal. En detaljerad och pedagogisk genomgång finns att ladda ner i SNS Konjunkturrådsrapport 2020: Svensk politik för globalt klimat.

Torsten Fagerholm, ledarskribent, HBL

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning