Vilka utländska experter applåderar?

Fram med namnen, herr statsminister!

Statsminister Juha Sipilä avvisar all kritik mot den planerade social- och hälsovårdsreformen som grundlös och försäkrar att allt är i sin ordning för regeringen "har hört så många utländska experter".

Fram med namnen, herr statsminister! Fram med deras utlåtanden, om de nu är så positiva, till åtskillnad från våra främsta inhemska experters utlåtanden. De inhemska experterna har statsministern nog "hört" men lyssnat på dem har han inte.

Det finns inga vettiga orsaker till en förtida tvångsförlossning av en så omfattande reform att statsministern själv tvingas säga att man ju kan göra justeringar efteråt om det visar sig att något inte fungerar. Enligt den logiken kunde man göra lite justeringar i dagens vårdsystem, utan att vända upp och ned på hela landet och skapa total oreda och osäkerhet inom patientvården och vårdekonomin.

Gitta Dahlberg Helsingfors

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22