Vilka regler gäller vid nätfiske?

Man får inte lägga nät var och hur som helst. För nätfiske krävs två olika tillstånd: man måste skaffa vattenägarens tillstånd och betala en fiskevårdsavgift till staten. Dessutom måste nät i vattendrag markeras med flaggor, flöten och reflexer. Bild: Mostphotos

"I vattnen kring vår sommarholme brukar det på våren läggas ut fiskenät. De är ibland är bättre, ibland sämre utmärkta. Kör man båt under den mörka tiden av dygnet är näten ett gissel, eftersom de kan vara mycket svåra att upptäcka." Det frågar Klobbfjärdens sommargäster. Så vad gäller, Helena Ålgars?

Fråga: I vattnen kring vår sommarholme brukar det på våren läggas ut fiskenät. De är ibland är bättre, ibland sämre utmärkta. Kör man båt under den mörka tiden av dygnet är näten ett gissel...