Vilka människor är olika?

Jag hör till dem som beundrar Torbjörn Kevin som politisk debattör. Han är rakryggad och samtidigt en nyansernas mästare.

Men i sin analys i HBL 22.8 uttryckte han sig på ett sätt som jag känner behov att kommentera. Han skrev: "Beteendeforskningen visar … att människor tenderar vara mindre generösa gentemot människor som är olika dem själva." Bortsett från att frasen "forskning visar …" borde vara bannlyst, på grund av hur den bortser från all kontext och alla förbehåll, så är det något i denna beskrivning jag vill värja mig mot. Här finns en antydan om något robotaktigt i våra reaktionsmönster.

Vad "olikhet" innebär varierar ju ändå i högsta grad med sammanhanget. Ofta har begreppet dessutom en politisk laddning. Att jag skulle vara mest benägen att vara generös mot 78-åriga gubbar med vitt skägg är en ofattbar tanke. I nyhetsrapporter om världens fasor är det exempelvis ofta barnen som väcker vår starkaste medkänsla, oberoende av deras etniska tillhörighet, och ändå är barn rätt olika oss vuxna. I beskrivningen av forskningsresultatet tycker jag mig ana ett förstulet antagande om att den verkliga olikheten mellan människor är den mellan "raser" eller etniska grupper. Tyvärr motsvarar detta i många fall den politiska verkligheten, det vill jag inte förneka. Men att forskning skulle bevisa att detta är ett ofrånkomligt sakernas tillstånd i alla olika kulturer och alla historiska skeden, det har jag mycket svårt att svälja.

Lars Hertzberg Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning