Vilka är först i kö att få en tredje vaccindos? – Se listan här

Allt fler finländare får en tredje dos av coronavaccinet. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

2,5 miljoner finländare hör till den grupp personer som enligt Institutet för hälsa och välfärd THL borde få en tredje coronavaccindos. 260 000 av dem har redan fått den.

En dryg halv miljon finländare har fått sin andra coronavaccindos för över sex månader sedan. Merparten av dem, eller 73 procent, är över 60 år.

– Med den tredje dosen har vi redan kunnat ge många äldre ett starkare skydd mot coronaviruset. Hög ålder är en allvarlig riskfaktor när det gäller att insjukna i en svår variant av covid-19. Genom att även vaccinera vårdpersonal med den tredje dosen skyddar vi också indirekt de finländare som är äldst och skörast, säger chefsläkare Hanna Nohynek på THL.

• 60-åringar och äldre

• personer som bor på äldreboenden och servicehem

• personer i medicinsk riskgrupp

• personer med starkt nedsatt immunförsvar

• personer som fått dos 1 och 2 med mindre än 6 veckors intervall

• sjukvårdspersonal som vårdar coronapatienter

• vårdpersonal som vårdar patienter dygnet runt eller jobbar på akutmottagning

För de personer som rekommenderas en tredje spruta är sex månader efter den andra dosen en lämplig tidpunkt.

– Det skydd som vaccinet ger hålls på en mycket god nivå i ett halvt år, även om immuniteten börjar sjunka redan tidigare, säger Nohynek.

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC rekommenderar nu att länderna först skyddar den sköraste delen av befolkningen mot allvarlig covid, och därefter sjukvårdspersonal. Den tredje dosen ska i huvudsak bara ges åt personer över 40 år och tidigast sex månader efter den andra dosen.

Finland kommer att diskutera behovet av att vaccinera under 60-åringar som inte finns på listan i faktarutan när nationella vaccinationsexpertgruppen sammanträder onsdagen den 1 december.

Den tredje dosen coronavaccin har delats ut i olika kommuner sedan september. Det finns stora skillnader mellan de olika kommunerna, flest tre gånger vaccinerade finns på Åland, i Lappland och i Kemi.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning