Vilka är fördelarna med centralstyrd klimatpolitik?

I HBL (2.1) definierar Fredrik Sonck hur framgångsrik klimatpolitik skall se ut. Jag uppmanar läsarna också att ta del av Jarl Ahlbecks insändare (HBL Debatt 5.1) som enligt min åsikt på ett utmärkt sätt visar ihåligheten i den förstnämndas påstående.

Vad en lekman har svårt att förstå är hur Sonck kan veta hur påföljderna av att begränsa energikonsumtionen inte blir värre än påföljderna av klimatuppvärmningen? Och vilka är fördelarna med ett mera centralstyrt samhälle i klimatpolitiken? Var får lekmän ta del av denna visdom?

Hans Berglund, Sjundeå

Svar Fossilt kol är en ändlig resurs. Med andra ord blir en omställning av energiförsörjningen nödvändig i vilket fall som helst, om inte av klimatskäl nu, så av ekonomiska skäl senare.

Att klimatupphettningen hotar enorma materiella och immateriella värden har sedan Sternrapporten 2006 belysts i otaliga dokument.

Min poäng med krönikan var att visa på behovet av ett lika resolut politiskt ledarskap i klimatkrisen som i coronakrisen. Ingen – varken Beglund, jag, Jarl Ahlbeck, staten eller någon annan – har alla svar nu. Men utan att förringa utmaningarna för ett nordligt land som Finland måste arbetet fortsätta och intensifieras.

Ahlbeck har svårt föreställa sig gröna arbetsplatser eller över huvud taget något annat än fossilsamhällets fortsatta bestånd. Men är det något historien visar så är det väl just att vi inte kan föreställa oss de radikala förändringar som vi i efterhand ofta vill ta för givna.

Fredrik Sonck, kulturchef, HBL

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning