Viljanen upprepar krav på friare inresa

Finland kan förlora sin ställning som stort turistland om inte inreserestriktionerna lättar. Bild: Emmi Korhonen

Det kan kännas som om Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen upprepar sig. Men Finland måste få inreseregler som är i linje med EU:s före semesterperioden, det brådskar, betonar Viljanen.

Finland har strängare politik för inresa en de allra flesta andra EU-länder och det har enligt många varit ett problem hela våren. Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen har i flera månader tagit upp pro...