Viljan att skaffa barn uteblir allt oftare – babyboom syns däremot bland regnbågsfamiljer

På måndagen kom dystra siffror om nativiteten i Finland. Enligt forskaren Anna Rotkirch vid Befolkningsförbundet, har det skett en stor attitydförändring. Numera väljer allt fler unga finländare att leva utan barn. Bild: Pixabay

Nativiteten sjunker drastiskt i Finland. Det är en ökad osäkerhet kring föräldraskap som ligger bakom fenomenet, säger forskaren Anna Rotkirch.

På måndagen publicerades den nya befolkningsprognosen som förutspår befolkningen ända fram till 2070. Enligt prognosen kommer nativiteten att hållas lika låg som i dag.

Den stora skillnaden är i helt barnlösa familjer. De som skaffar barn får färre barn, men nedgången är inte lika dramatisk.

Läs också: Barnfamiljernas vardag skrämmer – här är orsakerna till att allt färre får barn

– Alla säger ett det föds färre barn. Instinktivt tror man att det gäller andra och tredje barnet i en familj, men det är uttryckligen så att folk allt längre lever helt utan barn, säger forskningsprofessorn Anna Rotkirch vid Befolkningsförbundet.

Enligt Rotkirch har det skett en stor kulturell förändring. Det är inte så att unga finländare skjuter upp familjebildningen till ett senare skede i livet. Den frivilliga barnlösheten och osäkerheten kring om man alls vill ha barn har ökat.

– Förr var det så att man tänkte skaffa barn, men så kunde det komma någonting emellan. Man hade kanske inte partner eller jobb men man hade viljan att skaffa barn. Nu saknas ofta viljan.

Landsbygden får ekonomiskt svårt

Kenneth Nordberg, projektforskare inom regionalvetenskap vid Åbo Akademi, säger att prognosen var väntad men problematisk.

– Det går att koppla nativitetsminskningen direkt till den ekonomiska utvecklingen. När befolkningen minskar, minskar också den ekonomiska aktiviteten. Det kommer att bli svårare att upprätthålla den servicenivå som vi har i dag.

Nordberg har forskat i demografin i finlandssvenska och tvåspråkiga kommuner. Enligt honom drabbas landsbygden av både nativitetsminskning och urbanisering.

– De flesta byar har tvingats anpassa sig till en långsam befolkningsminskning och har svårt att klara sig ekonomiskt.

Enligt Nordberg är grundorsaken till den låga nativiteten osäkerhet.

– Arbetsmarknaden är osäker med korta anställningar. Urbaniseringen har gjort att folk flyttar och därmed upplever osäkerhet.

Klimatförändring inte en orsak

Klimatförändringen är också ett osäkerhetsmoment för många unga vuxna. Men Anna Rotkirch tycker att klimatförändringen på ett missvisande sätt blandats ihop med frågan om barnskaffning.

– Man talar inte om att sluta jobba på grund av klimatförändringen, men man säger ofta att det är helt okej att låta bli att föda barn på grund av klimatförändringen. Jag tycker det är ett symtom på den ambivalens som vi har om barnskaffning – i synnerhet bland vissa journalistkretsar i huvudstadsregionen.

Rotkirch hänvisar till forskning. Forskningen säger att man ska fundera på huruvida man skaffar ett tredje eller ett fjärde barn. Men forskningen säger inget om att låta bli att helt skaffa barn.

– Inget tyder på att en fortsatt sjunkande nativitet i Finland skulle främja en ekologiskt hållbar utveckling, säger Rotkirch.

Babyboom bland regnbågsfamiljer

En grupp som däremot skaffar fler barn är regnbågsfamiljer, säger Anna Moring, ledande sakkunnig vid Nätverket för stjärnfamiljer.

– Folk vågar tänka på att skaffa barn. Det beror på att nativiteten inom sexuella och könsminoriteter har varit på en betydligt lägre nivå än heterobefolkningens. Nu håller den på att komma i kapp.

Det beror å sin sida på att attityderna mot regnbågsfamiljer håller på att bli bättre, säger Moring.

– Ända sedan homosexualitet slutade vara brottsligt har nativiteten stigit bland regnbågsfamiljer. Den verkliga babyboomen håller vi på att se just nu.

En grupp som skaffar fler barn är regnbågsfamiljerna, säger Anna Moring, ledande sakkunnig vid Nätverket för stjärnfamiljer. Bild: Catariina Salo/SPT

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning