Vilja, men inte kunna

Internationellt klimatmöte, denna gång i Tyskland och Bonn och än en gång dags för stora löften, högtravande målsättningar och tal om att stoppa klimatförändringen och rädda vår planet.

Den svenske miljöprofessorn Johan Rockström med kolleger pekar på oroande siffror. Prognosen för i år är enligt Rockström som intervjuats i Svenska Dagbladet dyster. Koldioxidutsläppen ser ut att öka samtidigt som det finns tecken på att jordens förmåga att buffra människans utsläpp har minskat.

Ska vi klara att nå målet på en maximal temperaturhöjning på 2 grader kan vi fortsätta med dagens utsläppsnivåer i 20 år, inte mer.

EU har gärna sett sig som en föregångare i klimatfrågor, speciellt Tyskland med sin energiomställning där kärnkraften ska köras ner och andelen förnybar energi öka markant. Men få EU-länder är så framgångsrika i sitt klimatarbete som de gärna vill ge sken av.

Ett av torsdagens utspel i Bonn handlade om att bland andra Finland, Kanada och Storbritannien bildat en allians för att uppmuntra länder att överge den traditionella kolkraften. Vår egen regering planerar att lagstifta bort kolen på sikt.

Men kol är inte Finlands enda utsläppskälla, om man får tro färsk forskning. Enligt en undersökning från Östra Finlands universitet ger torvmarkerna upphov till betydligt större utsläpp av koldioxid än vad Finland uppgett i internationella sammanhang. Undersökningen får visserligen mothugg, men ska ändå tas på allvar.

Tyskland å sin sida har ökat sina utsläpp av koldioxid stort och landets miljöministerium räknar med att utsläppsmålen för 2020 inte kommer att nås, tvärtom kommer utsläppen att överstiga tidigare beräkningar med bred marginal.

Det beror mest på kraftproduktionen där speciellt brunkol är både en viktig energikälla och en stor arbetsgivare.

Enligt en rapport presenterad i Bonn av gruppen Energy for humanity, energi för mänskligheten, är föregångsländerna då det gäller klimatarbete i Europa Storbritannien, Schweiz och Sverige. Finland ligger i en mellankast, medan Tyskland och Polen har långt kvar. Utsläppen ökar också i stora stater som Kina och Indien.

Fram tills nu har den årliga temperaturen skiftat plus eller minus en grad, konstaterar Rockström i SvD. I fjol låg det globala snittet på 1,1 grad och vi befinner oss nu på okänt territorium.

Klimatmötet visar på god vilja på de allra flesta håll att göra något åt problematiken. Men tyvärr är god vilja inte nog.

Katarina Koivisto Administrativ redaktionschef

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning