Vildmarken tar revansch i Portugal

Målet är att återskapa naturen med stora gräsätare och rovdjur i tio europeiska områden, och att få turister att betala för att åka dit. Organisationen Rewilding Europe vill att kontinentens djurliv ska se ut som det såg ut innan människans härjningar startade. HBL har besökt ett av områdena i Portugal.

TUSEN HEKTAR. Jordbruksmarken i Faia Brava köptes år 2000 av den portugisiska miljöorganisationen ATN. Bild: Johan Augustin

Landskapet verkar övergivet med sina fallfärdiga tegelhus och murar. Vildvuxna olivlundar, mandelodlingar och förvildade vinrankor klättrar över klipporna. Côadalen i nordöstra Portugal är ett landskap i förändring. Precis som på många andra håll i Europa flyr befolkningen från landsbygden till städerna. Urbaniseringen lämnar ett nytt tomrum åt naturen och de vilda djuren som får en chans att göra comeback.

KORKEK. Pedro Patra, ATN:s chef, visar både djur och natur när vi går genom reservatet på en smal stig omgärdad av stenmurar. Bild: Johan Augustin

Privatägda naturreservatet Faia Brava är ett område på omkring tusen hektar i Côadalen. Det ingår i förvildningsplanerna som pågår runtom i Europa. Den uppstyckade jordbruksmarken i Faia Brava köptes år 2000 av den portugisiska miljöorganisationen ATN. Över bergen och dalarna i det dramatiska flodlandskapet svävar kungsörn, den hotade hökörnen, smutsgam och talrika gåsgamar. I området lever 100 fågelarter, 25 däggdjursarter och många viktiga växt- och trädarter, med korkeken som den mest kända.

Återskapa ekologin

ATN:s mål med att köpa landområdet är att återskapa ekologin och livsmiljöerna för Iberiska halvöns hotade djurarter. Organisationen har ett samarbete med Rewilding Europe, ett initiativ av WWF Nederländerna som stöds av många andra organisationer och finansiärer. Rewilding Europe vill återge en miljon hektar övergiven europeisk jordbruksmark till djurlivet fram till 2020. Organisationen vill återförvilda kontinenten där vildmarken, naturliga processer och vilda djur får mera utrymme.

Miljövårdare vill nu återskapa de miljöer som fanns under pleistocenepoken när hjordar av gräsätare som mammutar, jättehjortar, uroxar och vildhästar formade landskapet genom att hålla det öppet. När människan startade sina utrotningskampanjer försvann en rad arter. Domesticerad tamboskap som kor och hästar höll landskapet öppet, men när avfolkningen och urbaniseringen nu sker snabbt försvinner även boskapen och skogarna tar över. När det fria utrymmet försvinner hotas den biologiska mångfalden som är beroende av ett öppet jordbrukslandskap. Rewilding Europe vill återinföra stora gräsätare, men problemet är att många ursprungliga arter som mammuten och jättehjorten är utdöda. Även uroxen utrotades, och Europas sista vildhästar tarpanerna försvann under slutet av 1800-talet.

Tjuren Ferdinand

Sedan dess har olika raser av kor och hästar korsats för att komma nära de ursprungliga arterna, och dessa använder Rewilding Europe för att hålla landskapet öppet.

GARRANOHÄSTAR. Den gamla ponnytypen har sitt ursprung i norra Portugal och har nu återinförts. Det finns ett sjuttiotal hästar i området. Bild: Johan Augustin

I Faia Brava har Garranohästar satts ut; en gammal ponnytyp med ursprung i norra Portugal. Det finns nu ett 70-tal hästar i området. Ett 30-tal Maronesa-boskap, även de med ursprung i Portugal, håller ängsmarken i schack genom att beta av den och därigenom hindra skogsbränder från att sprida sig. Medan hästarna är relativt tama håller sig boskapen på avstånd.

FERDINAND: Ett 30-tal exemplar av ursprunglig Maronesaboskap håller ängsmarken i schack genom att beta av den. Det hindrar skogsbränder från att sprida sig. Bild: Johan Augustin

Under en korkek, bland tätt buskage, skymtas två svarta konturer med muskulösa kroppar vars huvuden pryds av framåtvända kraftiga och spetsiga horn. Som direkt tagna ur den tecknade Disneyfilmen om Ferdinand springer de båda tjurarna i väg genom landskapet som är en mosaik av granitsten, med glesa bestånd av korkekar och vattenansamlingar i bergsskrevorna.

– Målet är att återinföra Iberisk stenbock och kronhjort säger Pedro Patra som är ATN:s manager när vi går genom reservatet på en smal stig omgärdad av stenmurar.

– Det är en långsam process eftersom myndigheterna inte är övertygade om att de ursprungligen inhemska arterna ska få en plats i den portugisiska naturen: det kan bli problem om djuren ger sig på lantbrukarnas grödor, förklarar Pedro Patra.

SALAMANDER. Också små kräldjur har fått en fristad i Faia Brava. Bild: Johan Augustin

Lösningen är att ATN köper mera land, och än så länge har inhägnade områden där organisationen kan sätta ut fler hästar och boskap. Nyligen köpte ATN 300 hektar i ett annat område i Côadalen och eftersom markpriserna fortfarande är relativt låga på sina håll vill Pedro fortsätta köpa land. Att köpa loss tilltänkta 120 000 hektar, så att djur som kor och hästar kan migrera över ett stort område, beräknar han kommer kosta 45-80 miljoner euro.

– Att samla in pengarna kommer ta lång tid, fortsätter han.

Då är det bättre att besökare står för en del av inkomsterna där upplevelser som migrationen av stora gräsätare kan locka många turister.

Safari med gräsätare

Redan nu anordnar arrangörer jeepsafari, där fyrhjulsdrift är ett måste på de branta och håliga stenbelagda skogsvägarna som mest liknar åsnestigar, genom Faia Brava.

Besökare kommer hit för att uppleva en europeisk safari med stora gräsätare. Meningen är att det ekologiska samspelet ska fungera och att stora rovdjur ska återkolonisera nordöstra Portugal, där gräsätarna fungerar som bytesdjur för rovdjuren och att sällsynta gamarter tar hand om resterna. I södra delen av landet pågår kampanjer med att återinföra den utrotningshotade panterlon som ökar i antal. I Portugal finns redan omkring 300 vargar, arten sprider sig och har setts i Côadalen, medan brunbjörn vandrar på andra sidan av den närliggande gränsen till Spanien. Han tror det är en tidsfråga innan åtminstone varg etablerat sig i Faia Brava, eftersom det numera finns gott om bytesdjur som rådjur och vildsvin i området.

– Rovdjuren kommer tillbaka på egen hand.

MATDAGS. Slaktavfallet läggs ut till de olika gamarterna som lever i Faia Brava. Bild: Johan Augustin

Andra sätt att tjäna pengar på turism är att sälja viltkött av hästar och boskap när dessa blir för många. Redan nu säljer ATN olivolja som tillverkas av oliverna i Faia Brava, där organisationen lovar att köpa 30 kvadratmeter mark för varje såld flaska.

Fågelparadis

För fågelskådare är Côadalen ett paradis. ATN har byggt ett viltgömsle omgivet av klippavsatser, där de utfordrar gamar med slaktavfall. Detta ger exklusiv närkontakt med gamar och andra rovfåglar som bidrar till att dra besökare till Faia Brava. Kork från korkekarna genererar inkomster som leder till nya markköp. Det är samtidigt viktigt att ha en god och öppen relation med lokalbefolkningen, och ett fungerande sätt är att tillåta vildsvinsjakt i naturreservatet.

– Tidigare kunde vi hitta snaror och tjuvjakten var utbredd. Det är det inte längre när vi tillåter begränsad jakt, berättar Pedro när vi fortsätter genom Faia Brava som betyder "vild klippa".

NY INRIKTNING. Biologen Ana Berliner var med och startade ATN. Nu driver hon också ett pensionat i ett medeltida slott i den historiska byn Castelo Rodrigo Bild: Johan Augustin

I den historiska byn Castelo Rodrigo har Ana Berliner öppnat ett pensionat i ett medeltida slott. Hon hoppas att turismen får ett uppsving genom regionens återförvildande. Som utbildad biolog med särintresse för gamar var hon med och startade ATN.

– Jorden är dålig här, det är därför den överges, berättar Ana och jämför marken med den sydafrikanska savannen, som har ett liknande klimat.

Hon berättar att de flesta besökare kommer hit för fåglarnas skull.

– Vi har svarta storkar, örnar och gamar, hela 50 par gåsgamar, säger hon och pekar mot himlen där ett antal glidflyger på termikvindarna.

Inspirerar Nederländerna

Även i ett tätbefolkat land som Nederländerna finns det plats för vildmark. I mitten av 1980-talet skapades Oostvaarderplassen, ett naturreservat i provinsen Flevoland som täcker 56 kvadratkilometer och är del i Europas återförvildningsprocess. Här hålls landskapet öppet av kronhjort, Heck-boskap som liknar uroxen, och konikhästar, nära släkt med vildhästen.

– Miljön liknar den här, säger Henk Smit, som är del i den grupp bestående av tjugotalet representanter från en rad nederländska miljöorganisationer som är på fältresa i Faia Brava.

I Oostvaarderplassen har rewildingarbetet visat sig vara en kostnadseffektiv process i bevarandet av det öppna landskapet.

– I Holland brukar inte jordbruk och natur fungera bra ihop, därför är vi i Portugal på en inspirationsresa så att vi kan lära oss ännu mera om rewilding, och om hur naturen ytterligare kan integreras i jordbruket, fortsätter Henk Smit.

Gruppen går på den steniga stigen genom naturreservatet, där landskapet doftar vild lavendel, och törnbuskar blandas med tre arter av ek. Ovanför cirkulerar gamar, deltagarna pekar och ser nöjda ut. ATN har inom kort planer på att sätta ut den hotade kejsarörnen i Faia Brava och man skyddar redan de kända häckningsplatserna för de sällsynta få par av hökörn och smutsgam som lever i området.

Uppe på en platå, fem hundra meter över havet, ligger Star Camp som består av tre trälodger där de vita tygstyckena kan dras undan längs väggarna och över taket. Vid stjärnklara nätter blir det en speciell upplevelse att blicka ut över himlavalvet från sängen, därav Star Camps namn. De är de enda lodgerna inne i Faia Brava och är installerade med solpaneler och wifi. Star Camp är finansierat av Rewilding Europe som en del i att locka turister till vildmarken. I närheten har ATN satt upp kamerafällor som fångar räv, grävling, genett och vildsvin på bild. Bevis på att det fanns stora gräsätare i området för tusentals år sedan vittnar de många paleolitiska hällristningarna i Côadalen om. På klipporna syns ristningar av uroxar, vildhästar, mammutar, stenbockar och ullhåriga noshörningar.

AVFOLKNINGSBYGD. Många av de portugisiska byarna i Côadalen är 150 år gamla. Numera är det mest äldre människor och får som bor i dem. Bild: Johan Augustin

Pedro Patra tror att stora djur snart kan inta Portugals avfolkade landsbygd igen: det gäller bara att öka medvetenheten hos människor.

– Vi sår frön. Faia Brava är ett frö som kan sparka i gång andra områden, säger han.

Många av de portugisiska byarna i Côadalen är 150 år gamla och har upplevt två befolkningstoppar. Numera är det mest äldre människor som skymtas i de krympande byarna, vilket är bra ur en miljövårdares synvinkel. Det finns gott om plats för naturen att komma tillbaka.

Fakta

Rewilding Europe

Den portugisiska miljöorganisationen ATN (Associação Transumância e Natureza) köpte och började utvidga Faia Brava 2000, och står nu som ensam ägare av reservatet. ATN och Rewilding Europe samarbetar i Faia Brava sedan 2011. Området är Portugals första skyddade privata reservat och täcker nu sammanlagt drygt 1000 hektar obrukad jordbruksmark som innefattar regionen i Côadalen som präglas av branta raviner och uråldriga korkeksskogar. Västra Iberiska halvön är ett av Rewilding Europes tio områden organisationen har som mål att förvilda till 2020.

Rewilding Europe sägs vara världens största rewilding-projekt och startade i Nederländerna 2011. Initiativtagaren är Världsnaturfonden i Nederländerna och flera stora organisationer och finansiärer stöder verksamheten. Målet är att förvilda en miljon hektar jordbruksmark i tio länder till 2020.

I Europa läggs årligen en miljon hektar jordbruksmark i träda och skogarna breder ut sig i takt med urbaniseringen. Detta göra att den biologiska mångfalden hotas och Rewilding Europe vill återinföra megafaunan för att hålla landskapet öppet. Vildhästar och vilda raser av kor, visenter och kronhjort är exempel på megafauna. Några områden i projektet är: Lappland, centrala Apenninerna i Italien, och Donaudeltat i Rumänien och Ukraina.

www.rewildingeurope.com

www.atnatureza.org

För mer info om regionen i Portugal:

www.centerofportugal.com

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03