Vila i frid, du gränslösa värld - blir coronasmittan slutet på fri rörlighet, billigflyg och flygskam?

Coronakrisen innebär för flygsektorns del att resetrenderna och -beteendena kan om inte brytas, så åtminstone stöpas om. Bild: Jaime Reina/AFP-Lehtikuva

Vår interna globetrotter står inför en chock: i och med covid-19 kan flygskam förpassas huvudstupa ut genom fönstret, av renodlat ekonomiska skäl.

När kan vi ressugna igen vandra på kinesiska muren, förutsatt att vi vågar och har råd? Som en fripassagerare i första klass spred sig coronaviruset världen över. Nu är den fria rörligheten satt på un...