Viktigt för Posten att posten hittar fram

Postens adressregister blir inte automatiskt uppdaterat av ändringar som görs till skattemyndigheten eller andra myndigheter.

Tore Ahlgren undrar (HBL 10.9 och 9.10) varför det har uppstått problem i postutdelningen till hans sommarställe. Vi har undersökt saken och kommit fram till att det har skett ett mänskligt fel i Postens process. Vi beklagar det inträffade.

För oss är det mycket viktigt att posten hittar fram också till semesteradressen. Som kund kan man göra en tillfällig adressändring direkt till avsändaren (till exempel HBL) och då skickas tidningen till sommaradressen under en viss period utan extra kostnader utgående från att postlådan finns på ett gemensamt ställe tillsammans med de fast boendes lådor. Men, om man vill säkerställa att alla postförsändelser tillfälligt befordras till sommarstugan borde man göra en tidsbestämd eftersändning av postförsändelser till Posten. Denna tjänst är avgiftsbelagd och innebär att alla adresserade postförsändelser som kommer till kundens ordinarie adress (brev, tidningar, massbrev) skickas till en annan adress för en viss tid.

Om kunden vill få post också till en annan än den ordinarie eller tidsbestämda adressen rekommenderar vi att hen gör en anmälan om parallelladress till Posten. Detta kan vara fallet om man till exempel vistas året runt i sitt andra hem eller sommarställe, och vill ta emot post också där. Den här tjänsten är avgiftsfri och i den ingår att Posten delar ut försändelsen enligt den adress som avsändaren antecknat. Anmälan om parallelladress är dock frivillig och enligt postlagen är Posten skyldig att befordra brevförsändelser till den adress som finns antecknad på försändelsen.

Ahlgren ställer också frågor om Postens adressuppgiftssystem. Posten samlar, lämnar ut och på andra sätt behandlar personuppgifter i adressregistret i enlighet med postlagen och personuppgiftslagen. Adressregistrets huvudsakliga användningsändamål är att bedriva postverksamhet.

Postmottagaren är själv ansvarig för att anmäla eventuella adressändringar till postens register. Postens adressregister blir inte automatiskt uppdaterat av ändringar som görs till skattemyndigheten eller andra myndigheter.

Posten förvarar uppgifterna i databaser som har skyddats i enlighet med de principer som personuppgiftslagen förutsätter. De personer som behandlar uppgifterna är bundna av tystnadsplikt.

Juhani Vuola direktör, utdelning, Posti Ab

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning